x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік
Тема Орієнтовний термін проведення Статус Результати проведення
Демографічна та соціальна статистика
   Зайнятість та безробіття
Щодо показників робочої сили серпень Анонс
   Доходи та умови життя
Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги червень Анкета
   Охорона здоров'я
Щодо показників статистики травматизму на виробництві липень Анкета
Економічна статистика
   Зовнішня торгівля товарами
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами серпень Анонс
   Енергетика
Щодо показників з постачання та використання енергії березень Анкета Повідомлення
   Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників ведення мисливського господарства квітень Анкета
Щодо показників лісогосподарської діяльності травень Анкета
   Туризм
Щодо показників туристичної діяльності серпень Анонс
   Навколішнє середовище
Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів травень Анкета
Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища червень Анкета
Щодо показників утворення та поводження з відходами вересень
   Показники Єдиного державного реєстру підприємств та
   організацій України (ЄДРПОУ)
Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць липень Анкета