Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області
Всеукраїнський перепис населення, 2001 рік.

З історії переписів населення

Переписи населення проводилися завжди і всюди.

Перш за все, такі відомості були потрібні для обкладання населення податками і різними повинностями, для адміністративного устрою і зв'язку з певними виключними обставинами, такими як війна, голод, епідемія тощо.

У Китаї, наприклад, обліки населення за статтю та віком, проводилися більш, ніж за 4 тисячоліття до нашої ери. Обліки населення велися в стародавньому Єгипті, Індії, Персії, Вавилоні, Японії, Греції. У Древньому Римі обліки населення вели з 435 року до нашої ери, вони мали назву "цензів". Кожний римлянин під присягою повинен був повідомити своє ім'я і вік, дані про членів сім'ї, а також відомості про своє майно та його вартість.

Історія вітчизняних переписів населення почалася ще за часів Київської Русі - у VІІІ столітті. Пізніше облік населення окремих руських князівств здійснювався з вимог татарських ханів для визначення розмірів данини. Так, у 1245 році з наказу Батия було пораховано населення в Київському та Чернігівському князівствах, для чого були прислані спеціальні "численці із татар", або, як їх ще називали, "баскаки". Як правило, після кожного такого обліку населення проводився черговий збір данини. Руський народ, знеможений татарським ігом, неодноразово поставав проти таких переписів.

У XVI-XVII ст., у зв'язку з оподаткуванням певних груп населення в межах Речі Посполитої, збиралися статистичні дані для складання реєстрів, до яких вносилися дані про членів сім'ї та майно. Унікальну історичну цінність мають матеріали перепису козацького стану, здійсненого за наказом гетьмана України Богдана Хмельницького у 1649 році. Переписи всього чоловічого населення, так звані ревізії, проводилися в Україні з 1720 до 1857 року.

У 1897 році було проведено перший і єдиний загальний перепис населення за часів царської Росії. Затверджене урядом положення базувалося на тих самих принципах, на яких проводяться і сучасні переписи, перш за все - на принципі одночасності. Переписні листи заповнювалися станом на 28 січня (9 лютого за новим стилем) у містах - квартировласниками по кожній квартирі, а у сільській місцевості - по кожному господарству. Обліковці формувалися з письменних запасних солдатів, "благонадійних" вчителів та священиків. Про кожного опитуваного збиралися відомості по 14 запитанням, включаючи прізвище і помітки про фізичні вади. У програмі перепису не було таких запитань, як національність, становище в занятті, рівень освіти. Матеріали перепису оброблялися вручну протягом 8 років.

За радянських часів було проведено 8 загальних переписів населення: у 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 і 1989 роках. Трагічною сторінкою в історію увійшов перепис 1937 року. Його результати, що відбивали втрати населення через голодомор, колективізацію та масові карні акції влади проти мільйонів людей, за вказівкою тодішнього керівництва СРСР, були анульовані, так і не будучи опублікованими Більше того, деякі керівники статистичних служб (зокрема, в Україні), які забезпечували організацію і проведення цього перепису, були репресовані.

За даними переписів, чисельність населення Чернігівської області постійно зменшувалася. На момент перепису 1926 року на території сучасної Чернігівської області проживало 1841,9 тис. осіб. Чернігівська губернія, як адміністративна одиниця, постановою ВУЦВК від 03.06.1925р. була ліквідована, а її територія розподілена між Глухівським, Конотопським, Ніжинським та Чернігівським округами.

Дані про чисельність наявного населення області за переписами:

Дата Чисельність наявного населення, тис. осіб У тому числі Відсотків до всього населення області
міське сільське міське сільське
17.01.19391777,4282,31495,115,984,1
15.01.19591572,7352,81219,922,477,6
15.01.19701559,9539,91020,034,665,4
17.01.19791501,9665,6836,344,355,7
12.01.19891415,9756,1659,853,446,6
05.12.20011245,3727,2518,158,441,6

Розділи

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |