Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області

за 9 місяців 2021 року

 

Найменування послуги

згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

9 місяців 2020

у % до

загального

обсягу, розділу

тис. дол.

США

у % до

9 місяців 2020

у % до

загального

обсягу, розділу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

29074,0

127,1

100,0

29744,8

122,2

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

7645,6

129,2

26,3

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

7645,6

129,2

100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

730,3

222,9

2,5

Транспортні послуги

8733,7

131,9

30,0

2862,0

163,8

9,6

Послуги, пов’язані з подорожами

113,8

227,5

0,4

1390,2

147,4

4,7

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

13727,3

104,2

46,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

8204,4

139,9

28,2

227,3

330,8

0,8

Ділові послуги

1054,7

79,5

3,6

10185,3

131,0

34,2

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Державні та урядові послуги

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.