Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області

у 2020 році

 

Найменування послуги

згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

2019

у % до

загального

обсягу, розділу

тис. дол.

США

у % до

2019

у % до

загального

обсягу, розділу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

31307,5

103,0

100,0

28974,4

91,3

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

8228,7

73,0

26,3

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

8228,7

73,0

100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

335,3

48,7

1,2

Транспортні послуги

9308,6

89,6

29,7

2544,6

133,3

8,8

Послуги, пов’язані з подорожами

96,5

55,6

0,3

1347,8

70,6

4,7

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

3301,6

х

10,5

13481,7

66,5

46,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

7744,6

124,7

24,7

180,2

21,6

0,6

Ділові послуги

1586,9

92,9

5,1

10676,9

343,7

36,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Державні та урядові послуги

_______________

к – дані не оприлюднюються  з метою  забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.