“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥

за с≥ченьЦтравень 2014 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2013р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2013р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

285145,8

127,8

100,0

211377,8

94,2

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

12078,1

122,5

4,2

363,5

103,3

0,2

01 жив≥ тварини

84,2

223,5

0,0

5,1

1,4

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥

продукти, €йц€ птиц≥;

натуральний мед

11984,0

132,1

4,2

195,8

Ц

0,1

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

9,9

Ц

0,0

162,6

Ц

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

100305,8

129,7

35,2

2763,9

171,3

1,3

06 жив≥дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

4024,2

99,4

1,4

546,3

214,8

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

Ц

Ц

Ц

302,7

Ц

0,1

09 кава, чай

4,4

6,3

0,0

0,3

Ц

0,0

10 зернов≥ культури

88070,0

140,8

30,9

385,6

55,7

0,2

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

331,1

19,2

0,1

526,9

562,3

0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

7839,5

87,7

2,7

470,2

541,6

0,2

13 шелак природний

2,3

648,2

0,0

530,6

164,3

0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

34,4

Ц

0,0

1,3

58,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

6635,2

190,1

2,3

41,3

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

26468,2

110,9

9,3

56356,2

108,3

26,7

16 продукти з мТ€са, риби

16,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

261,2

20,6

0,1

285,0

125,9

0,1

18 какао та продукти з нього

1065,3

112,9

0,4

93,8

73,9

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

4395,2

398,5

1,5

304,6

79,3

0,1

20 продукти переробки овоч≥в

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

340,1

259,3

0,1

319,2

104,1

0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

110,2

92,5

0,0

13,4

3,1

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

938,7

1750,6

0,3

41,1

122,2

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

Е2

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

18485,1

1868,7

6,5

4437,8

80,1

2,1

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

132,6

13,4

0,0

4,8

Ц

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

20,2

41,0

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

18352,5

Ц

6,4

4412,8

80,4

2,1

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

232,7

63,5

0,1

12148,7

57,8

5,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

3,8

554,7

0,0

48,3

35,8

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,2

54,1

0,0

2484,8

126,3

1,2

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

161,1

159,6

0,1

31 добрива

Ц

Ц

Ц

804,0

8,5

0,4

32 екстракти дубильн≥

9,6

Ц

0,0

3112,9

99,4

1,5

33 еф≥рн≥ ол≥њ

90,4

69,6

0,0

1804,1

92,2

0,9

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

115,4

91,1

0,0

1048,4

185,1

0,5

35 б≥лков≥ речовини

6,4

124,9

0,0

1576,5

110,2

0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

5,6

Ц

0,0

37 фотограф≥чн≥або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

3,3

0,7

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

7,0

Ц

0,0

1099,7

59,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3515,9

106,6

1,2

37683,8

91,3

17,8

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3431,9

108,2

1,2

19215,3

97,8

9,1

40 каучук, гума

84,0

67,1

0,0

18468,5

85,3

8,7

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

341,7

134,0

0,1

4238,4

131,4

2,0

41 шкури

14,3

99,8

0,0

3901,9

126,8

1,8

42 вироби ≥з шк≥ри

327,5

136,1

0,1

254,9

347,2

0,1

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

81,6

108,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

20218,1

119,9

7,1

271,1

37,2

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

20218,1

119,9

7,1

269,5

37,1

0,1

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

1,6

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

50737,4

108,6

17,8

34104,5

123,2

16,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

72,8

106,0

0,0

48 пап≥р та картон

50722,2

108,6

17,8

33993,7

123,5

16,1

49 друкована продукц≥€

15,2

61,7

0,0

38,0

41,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

16230,8

110,5

5,7

21596,4

110,0

10,2

50 шовк

Ц

Ц

Ц

24,6

544,0

0,0

51 вовна

1752,1

100,5

0,6

1391,4

56,4

0,7

52 бавовна

4,0

381,7

0,0

620,9

269,3

0,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

0,0

10,1

0,0

20,9

19,5

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

275,4

124,5

0,1

3106,4

89,5

1,5

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

2596,2

151,0

0,9

7225,7

86,1

3,4

56 вата

7488,7

113,5

2,6

6627,0

217,6

3,1

57 килими

Ц

Ц

Ц

6,5

16,5

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,4

133,6

0,0

662,4

151,1

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

0,1

0,5

0,0

260,2

88,7

0,1

60 трикотажн≥ полотна

5,0

Ц

0,0

769,1

139,0

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

8,7

1466,7

0,0

191,3

250,5

0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3920,7

90,2

1,4

284,1

388,4

0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

179,6

484,3

0,1

406,2

94,1

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

10337,2

121,9

3,6

2440,6

73,3

1,2

64 взутт€

10337,2

121,9

3,6

2424,1

73,0

1,1

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

16,3

170,8

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,1

20,9

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

0,2

6,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

238,6

96,7

0,1

913,7

122,6

0,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

11,6

67,4

0,0

457,6

88,8

0,2

69 керам≥чн≥ вироби

226,6

98,8

0,1

327,5

730,9

0,2

70 скло та вироби ≥з скла

0,4

Ц

0,0

128,6

69,4

0,1

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

0,1

Ц

0,0

66,8

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

716,1

142,1

0,3

6250,5

156,0

3,0

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

652,8

110,4

0,3

73 вироби з чорних метал≥в

649,8

152,9

0,2

1240,2

183,4

0,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

13,8

188,3

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

56,2

40,7

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1995,0

169,9

0,9

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1,4

Ц

0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

13,2

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

0,6

Ц

0,0

251,9

54,2

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

57,7

83,5

0,0

354,7

120,5

0,2

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

8,0

106,0

0,0

1671,2

257,5

0,8

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини,обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

15055,6

129,5

5,3

20204,9

79,0

9,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

8375,9

169,7

2,9

19037,2

80,9

9,0

85 електричн≥ машини

6679,7

99,8

2,3

1167,7

57,4

0,6

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

1505,1

49,3

0,5

3550,6

27,4

1,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

63,0

68,7

0,0

19,4

45,1

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

1442,1

48,7

0,5

3531,2

27,3

1,7

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

150,5

48,4

0,1

1006,7

101,0

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

150,5

48,5

0,1

1004,5

100,8

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,2

1861,9

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

1893,4

155,7

0,7

2537,9

78,3

1,2

94 мебл≥

205,7

136,7

0,1

1924,7

72,1

0,9

95 ≥грашки

1606,5

155,4

0,6

200,2

1166,1

0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

81,1

254,4

0,0

413,0

74,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XXII. 98 “овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

400,4

90,4

0,2

–≥зне

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

___________

1 ƒан≥ вилучено з метою забезпеченн€ виконанн€ «акону ”крањни "ѕро державну статистику" щодо конф≥денц≥йност≥ ≥нформац≥њ.

2 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".