“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥

за с≥ченьЦлютий 2014 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2013р.

у % до† загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до† с≥чн€Цлютого 2013р.

у % до† загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

98330,1

97,0

100,0

81481,2

102,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;† продукти тваринного походженн€

4130,2

99,5

4,2

121,6

126,7

0,1

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥†

продукти, €йц€ птиц≥;

натуральний мед

4130,2

106,6

4,2

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти†

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

121,6

Ц

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

39303,4

76,4

40,0

1002,4

297,4

1,2

06 жив≥† дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

867,5

96,3

0,9

35,3

Ц

0,0

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

Ц

Ц

Ц

270,6

Ц

0,3

09 кава, чай

Ц

Ц

Ц

0,3

Ц

0,0

10 зернов≥ культури

33150,1

76,6

33,7

1,3

Ц

0,0

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

68,6

10,8

0,1

259,2

1994,4

0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

5200,8

79,1

5,3

145,8

Ц

0,2

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

289,9

89,8

0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

16,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15† ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1264,4

111,5

1,3

3,6

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

8869,6

100,2

9,0

18321,5

95,3

22,5

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

96,3

19,3

0,1

167,4

205,2

0,2

18 какао та продукти з нього

367,7

106,6

0,4

Ц

Ц

Ц

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1918,5

511,7

2,0

190,0

146,6

0,2

20 продукти переробки овоч≥в

23,6

8,4

0,0

0,8

Ц

0,0

21 р≥зн≥† харчов≥ продукти

64,6

103,1

0,1

175,5

185,2

0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

28,4

104,1

0,0

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

137,8

293,8

0,1

21,6

187,6

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

92,9

15,0

0,1

1442,9

376,8

1,8

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

92,9

15,0

0,1

Ц

Ц

Ц

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

9,8

97,5

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

1433,2

384,3

1,8

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€† х≥м≥чноњ† та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

98,0

53,1

0,1

4020,3

46,9

4,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ†

0,9

208,6

0,0

18,5

31,4

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

563,5

85,3

0,7

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

49,2

157,6

0,1

31 добрива

Ц

Ц

Ц

352,1

7,2

0,4

32 екстракти дубильн≥

3,1

Ц

0,0

1151,7

115,9

1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

27,2

235,4

0,0

670,4

83,1

0,8

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

59,4

93,2

0,1

310,3

256,5

0,4

35 б≥лков≥ речовини

4,9

96,8

0,0

541,1

125,8

0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥† або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2,5

Ц

0,0

363,5

76,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1267,9

104,7

1,3

12839,7

90,4

15,8

39† пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али†

1230,9

108,1

1,3

6730,3

113,9

8,3

40 каучук, гума

37,1

50,8

0,0

6109,4

73,6

7,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

97,5

122,2

0,1

1394,7

105,8

1,7

41 шкури

Ц

Ц

Ц

1323,9

104,1

1,6

42 вироби ≥з шк≥ри

97,5

148,8

0,1

60,6

146,2

0,1

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

10,2

212,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

6330,0

113,7

6,4

120,1

72,2

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

6330,0

113,7

6,4

120,1

72,2

0,1

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в†

15812,0

114,4

16,1

13015,1

145,1

16,0

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

48 пап≥р та картон

15807,9

114,4

16,1

12985,0

145,9

15,9

49 друкована продукц≥€

4,1

93,3

0,0

30,1

75,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

6760,0

135,2

6,9

8423,6

125,0

10,3

50 шовк

Ц

Ц

Ц

24,3

Ц

0,0

51 вовна

604,2

131,7

0,6

419,6

89,6

0,5

52 бавовна

0,4

47,5

0,0

347,1

382,3

0,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

17,4

58,6

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

78,0

324,0

0,1

1210,8

88,6

1,5

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1084,1

163,6

1,1

2354,3

85,1

2,9

56 вата

3230,6

150,0

3,3

3148,0

249,0

3,9

57 килими

Ц

Ц

Ц

4,9

34,7

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,3

368,7

0,0

221,8

136,5

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

0,1

0,9

0,0

103,5

151,2

0,1

60 трикотажн≥ полотна

5,0

Ц

0,0

317,4

119,3

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

6,3

31,1

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1645,9

99,0

1,7

3,6

31,8

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

111,4

454,1

0,1

244,8

115,9

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

4075,4

144,7

4,1

938,6

75,3

1,2

64 взутт€

4075,4

144,7

4,1

938,6

76,1

1,2

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,† г≥псу,† цементу

11,4

47,5

0,0

349,6

118,1

0,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

8,7

Ц

0,0

157,3

75,0

0,2

69 керам≥чн≥ вироби

2,6

10,9

0,0

153,3

857,7

0,2

70 скло та вироби ≥з скла

0,1

Ц

0,0

39,0

57,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

43,8

Ц

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

156,5

87,0

0,2

1643,5

109,5

2,0

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

337,8

117,8

0,4

73 вироби з чорних метал≥в

135,8

83,8

0,1

171,6

76,4

0,2

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

9,0

453,7

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

20,4

Ц

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

661,0

129,8

0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

13,2

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

0,6

Ц

0,0

88,8

127,2

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

15,1

133,6

0,0

90,7

63,9

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

5,0

100,2

0,0

251,0

94,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини,† обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

9084,3

206,2

9,2

15142,7

138,8

18,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

5514,3

327,0

5,6

14771,1

141,0

18,1

85 електричн≥ машини

3570,0

131,3

3,6

371,6

85,0

0,5

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

265,7

21,3

0,3

1442,4

38,6

1,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

13,7

20,1

0,0

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

252,0

21,3

0,3

1442,4

39,0

1,8

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥†

27,8

28,9

0,0

750,4

125,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

27,8

29,0

0,0

750,4

125,0

0,9

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

682,9

141,2

0,7

464,8

42,9

0,6

94 мебл≥

122,5

200,8

0,1

349,5

40,3

0,4

95 ≥грашки

510,3

126,2

0,5

0,7

831,1

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

50,2

273,6

0,1

114,6

53,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “вори† мистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

–≥зне

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".