Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за 2011 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

 2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

 2010р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

7021,56

113,2

100,0

38319,10

192,5

100,0

31297,54

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги в обробній промисловості

 

170,58

 

8884,4

 

2,4

 

2596,77

140,8

 

6,8

–2426,19

Послуги, пов’язані з будівництвом

 

488,32

 

 

6,9

 

 

 

 

488,32

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,81

 

 

 

17100,0

 

 

 

0,1

 

 

 

–18,81

Послуги  готелів  і ресторанів

468,51

98,2

6,7

2278,55

158,3

5,9

–1810,04

Послуги транспорту та зв’язку

 

2461,57

 

126,7

 

35,1

 

3719,26

 

150,9

 

9,7

 

–1257,69

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

13,51

37,5

0,2

59,50

373,5

0,2

–45,99

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під

найм та послуги юридичним особам

3047,26

90,5

43,4

22889,01

260,1

59,7

–19841,75

Послуги, пов’язані  з

державним  управлінням

6481,74

127,4

16,9

–6481,74

Послуги  у  сфері освіти

371,81

100,0

5,3

242,46

95,2

0,6

129,35

Колективні, громадські та особисті послуги

 

 

 

 

33,00

 

 

0,1

 

–33,00