“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за с≥ченьЦлистопад 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Ц†††† листопада 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цлистопада 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

375247,7

127,5

100,0

521693,0

151,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

25093,1

140,1

6,7

1700,7

75,6

0,3

 

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

876,4

108,9

0,2

 

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

3608,1

221,6

1,0

Ц

Ц

Ц

 

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

5,4

0,0

 

04 молоко та молочн≥

продукти

21485,1

132,0

5,7

755,6

559,7

0,1

 

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

66562,9

147,3

17,7

11272,9

106,9

2,2

 

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

07 овоч≥

6021,7

147,8

1,6

1269,6

157,2

0,2

 

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

4126,5

126,5

1,1

40,8

91,6

0,0

 

09 кава, чай

249,6

105,0

0,1

Ц

Ц

Ц

 

10 зернов≥ культури

43233,9

203,3

11,5

1663,3

72,3

0,3

 

11 продукц≥€†† ††борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

5330,6

114,3

1,4

2382,9

140,0

0,5

 

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

7586,6

65,0

2,0

3020,0

133,0

0,6

 

13 шелак природний

13,9

227,6

0,0

2881,7

84,7

0,6

 

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

Ц

Ц

Ц

14,6

217,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

5246,5

86,3

1,4

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

45314,2

156,2

12,1

100169,4

128,9

19,2

 

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

849,4

96,7

0,2

363,9

27,9

0,1

 

18 какао та продукти з нього

3029,8

124,2

0,8

10,8

Ц

0,0

 

19 готов≥ продукти ≥з зерна

2538,4

118,2

0,7

38,9

3774,2

0,0

 

20 продукти переробки овоч≥в

181,1

57,0

0,0

11,5

279,2

0,0

 

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

226,7

122,5

0,1

132,9

101,5

0,0

 

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

7231,3

101,0

1,9

12486,6

262,6

2,4

 

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1288,6

371,1

0,3

49,9

243,4

0,0

 

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

2566,7

140,0

0,7

15071,0

370,2

2,9

 

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

2560,4

149,4

0,7

234,8

177,6

0,0

 

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

95,5

188,1

0,0

 

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

6,3

5,3

0,0

14740,7

379,2

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

520,9

24,9

0,1

85383,1

152,5

16,4

 

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

24,6

3824,6

0,0

178,2

129,3

0,0

 

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,1

274,1

0,0

4523,1

180,9

0,9

 

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

568,1

1290,2

0,1

 

31 добрива

29,0

6,4

0,0

60702,0

156,7

11,6

 

32 екстракти дубильн≥

14,9

9100,0

0,0

6860,2

140,9

1,3

 

33 еф≥рн≥ ол≥њ

276,5

62,9

0,1

3548,4

113,8

0,7

 

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

86,2

147,2

0,0

1523,1

77,3

0,3

 

35 б≥лков≥ речовини

2,7

0,3

0,0

3899,4

121,3

0,7

 

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

23,7

Ц

0,0

 

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

83,8

74,4

0,0

3556,8

257,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

7174,6

71,5

1,9

80405,8

149,5

15,4

 

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

6962,5

71,4

1,9

39241,0

123,0

7,5

 

40 каучук, гума

212,1

74,6

0,1

41164,8

187,9

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

137,5

482,0

0,0

8355,5

136,9

1,6

 

41 шкури

Ц

Ц

Ц

7707,5

130,9

1,5

 

42 вироби ≥з шк≥ри

137,5

482,0

0,0

300,1

398,2

0,1

 

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

347,9

243,8

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

31348,1

132,5

8,4

854,3

218,2

0,2

 

44 деревина ≥ вироби з деревини

31348,1

132,5

8,4

851,4

217,5

0,2

 

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

2,9

Ц

0,0

 

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

101189,7

116,3

27,0

61462,6

121,5

11,8

 

47 маса з деревини

2,0

351,9

0,0

276,3

237,4

0,1

 

48 пап≥р та картон

101152,8

116,3

27,0

61059,3

121,4

11,7

 

49 друкована продукц≥€

34,9

295,1

0,0

127,0

81,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

31323,8

106,6

8,3

36844,5

109,3

7,1

 

50 шовк

Ц

Ц

Ц

0,6

Ц

0,0

 

51 вовна

3016,7

84,7

0,8

5090,8

113,4

1,0

 

52 бавовна

8,0

177,6

0,0

1035,4

113,4

0,2

 

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

116,4

170,1

0,0

213,2

80,2

0,0

 

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

992,3

65,6

0,3

5803,7

101,9

1,1

 

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

2542,5

114,6

0,7

13015,0

103,2

2,5

 

56 вата

6670,9

100,7

1,8

6953,4

111,6

1,3

 

57 килими

Ц

Ц

Ц

80,1

82,7

0,0

 

58 спец≥альн≥ тканини

7,4

775,1

0,0

1041,2

101,9

0,2

 

59 текстильн≥ матер≥али

60,6

10,1

0,0

426,2

136,4

0,1

 

60 трикотажн≥ полотна

0,2

Ц

0,0

1028,9

135,3

0,2

 

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,0

Ц

0,0

7,2

34,1

0,0

 

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

17807,3

120,7

4,7

59,5

195,2

0,0

 

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

101,6

257,9

0,0

2089,3

167,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

22327,1

144,3

5,9

3110,1

152,1

0,6

 

64 взутт€

22327,1

144,3

5,9

3108,1

152,0

0,6

 

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

0,0

44,1

0,0

 

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,2

Ц

0,0

 

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

1,8

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

291,5

4384,1

0,1

6523,8

129,9

1,3

 

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,7

Ц

0,0

186,8

110,3

0,0

 

69 керам≥чн≥ вироби

280,8

4223,8

0,1

160,7

2289,4

0,0

 

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

6176,3

127,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

1,2

40401,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1341,6

78,4

0,4

11768,5

96,4

2,3

 

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

386,4

26,3

0,1

 

73 вироби з чорних метал≥в

1207,7

91,3

0,3

5190,0

86,7

1,0

 

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

29,8

579,3

0,0

 

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

-

64,4

197,3

0,0

 

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

0,7

7,0

0,0

3466,3

114,6

0,7

 

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

242,4

Ц

0,0

 

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

10,4

Ц

0,0

246,2

143,3

0,0

 

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

115,0

30,7

0,0

467,8

141,8

0,1

 

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

4,4

125,5

0,0

1675,4

140,6

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

19585,6

138,8

5,2

42280,1

201,5

8,1

 

84 реактори €дерн≥, котли, машини

13570,0

169,2

3,6

38302,4

224,6

7,3

 

85 електричн≥ машини

6015,6

98,8

1,6

3977,7

101,3

0,8

 

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

9790,7

178,2

2,6

53115,0

1260,7

10,2

 

86 зал≥зничн≥ локомотиви

593,0

218,3

0,2

4,0

Ц

0,0

 

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

9197,7

180,0

2,5

53110,9

1261,1

10,2

 

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

89 судна

Ц

Ц

Ц

0,1

2,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2373,0

99,5

0,6

979,3

45,9

0,2

 

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2373,0

99,5

0,6

909,3

45,3

0,2

 

91 годинники

Ц

Ц

Ц

69,9

54,8

0,0

 

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

98,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

2508,5

100,3

0,7

1784,9

73,9

0,3

 

94 мебл≥

360,4

57,6

0,1

514,1

41,1

0,1

 

95 ≥грашки

2105,0

114,0

0,6

60,6

234,3

0,0

 

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

43,2

143,9

0,0

1210,1

106,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

610,3

194,4

0,1

 

–≥зне

551,8

127,0

0,1

Ц

Ц

Ц

 

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".