“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦлипень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Ц†††† липн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цлипн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

226716,5

130,1

100,0

335389,3

165,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

17547,6

133,4

7,7

1696,8

100,7

0,5

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

872,5

136,4

0,3

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

3567,3

228,5

1,6

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

6,8

0,0

04 молоко та молочн≥

продукти

13980,3

120,5

6,2

755,6

Ц

0,2

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

33448,1

150,8

14,8

8178,6

117,7

2,4

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

3248,7

256,1

1,4

1187,6

157,0

0,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1701,6

398,9

0,8

40,8

510,4

0,0

09 кава, чай

96,5

110,7

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

19464,6

164,0

8,6

1174,7

79,3

0,4

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

4115,9

185,2

1,8

2022,5

385,4

0,6

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

4812,8

76,4

2,1

2202,1

124,2

0,7

13 шелак природний

7,9

162,6

0,0

1540,1

64,3

0,5

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

Ц

10,9

209,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

3101,0

81,1

1,4

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

24793,6

137,1

10,9

57413,8

117,2

17,1

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

517,4

91,6

0,2

227,2

21,0

0,1

18 какао та продукти з нього

1675,0

108,6

0,7

10,8

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1571,1

126,8

0,7

17,1

1655,3

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

 

157,1

75,8

0,1

11,5

279,2

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

160,9

145,6

0,1

50,9

55,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

5755,1

121,9

2,5

6899,2

222,7

2,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

584,4

356,0

0,3

28,8

263,1

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

V. ћ≥неральн≥ продукти

1738,1

155,8

0,8

8602,8

309,7

2,6

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

1738,1

172,5

0,8

125,2

134,9

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

95,5

238,8

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

8382,2

316,9

2,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

291,6

17,4

0,1

55468,2

158,0

16,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

23,0

3573,2

0,0

154,3

141,3

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

1,2

258,9

0,0

1989,0

214,4

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

455,1

83374,7

0,1

31 добрива

29,0

6,5

0,0

41273,8

162,7

12,3

32 екстракти дубильн≥

9,3

Ц

0,0

3923,1

141,3

1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

150,5

57,4

0,1

2230,6

110,9

0,7

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

57,2

461,9

0,0

990,9

83,4

0,3

35 б≥лков≥ речовини

2,1

0,2

0,0

2262,1

117,1

0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

19,3

23,2

0,0

2189,5

277,4

0,7

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

5005,0

78,2

2,2

45792,7

158,1

13,7

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4858,9

77,8

2,1

25321,6

140,9

7,5

40 каучук, гума

146,0

94,2

0,1

20471,1

186,1

6,1

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

82,5

387,0

0,0

6062,0

164,8

1,8

41 шкури

Ц

Ц

Ц

5533,0

154,9

1,6

42 вироби ≥з шк≥ри

82,5

387,0

0,0

256,6

966,8

0,1

43 натуральне та штучне хутро

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

272,4

 

342,8

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

20682,2

139,0

9,1

511,7

327,8

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

20682,2

139,0

9,1

511,7

327,8

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

61172,8

122,7

27,0

39987,7

137,3

11,9

47 маса з деревини

2,0

512,6

0,0

182,3

194,9

0,1

48 пап≥р та картон

61141,6

122,6

27,0

39704,7

137,4

11,8

 

 

 

 

 

 

 

49 друкована продукц≥€

29,2

775,0

0,0

100,8

76,3

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

19923,2

111,7

8,8

24891,2

123,2

7,4

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

2536,1

92,7

1,1

3930,7

128,3

1,2

52 бавовна

8,0

184,9

0,0

878,3

163,8

0,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

94,5

138,1

0,0

117,9

49,7

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

767,6

76,4

0,3

3670,4

134,6

1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1516,2

94,6

0,7

8420,1

109,9

2,5

56 вата

3686,7

96,0

1,6

4933,0

125,1

1,5

57 килими

Ц

Ц

Ц

37,1

97,9

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

5,8

919,0

0,0

773,1

114,8

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

29,4

6,1

0,0

290,1

141,6

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

735,7

144,6

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

 

 

0,0

Ц

0,0

6,8

834,2

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

11278,0

139,5

5,0

48,5

424,7

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,9

4,4

0,0

1049,3

177,7

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

15745,5

174,5

6,9

2000,0

182,2

0,6

64 взутт€

15745,5

174,5

6,9

1998,0

182,0

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

0,0

7,0

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,2

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

 

1,8

 

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

173,1

Ц

0,1

4206,5

178,7

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,7

Ц

0,0

53,8

43,1

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

162,4

Ц

0,1

104,7

2601,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

4048,0

181,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

0,1

1993,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

779,5

96,1

0,3

8130,5

86,5

2,4

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

245,0

16,8

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

696,1

106,2

0,3

3955,2

74,3

1,2

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

10,5

261,2

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

54,3

194,7

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

0,7

7,0

0,0

2125,5

122,4

0,6

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

110,8

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

2,5

 

Ц

 

0,0

201,3

409,6

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

74,4

51,7

0,0

351,4

174,9

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

2,4

151,1

0,0

1076,5

177,9

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

12312,3

147,9

5,4

30376,3

380,4

9,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

8969,3

204,9

4,0

27629,4

453,0

8,2

85 електричн≥ машини

3343,0

84,7

1,5

2746,8

145,7

0,8

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

6156,4

160,5

2,7

39775,3

3769,3

11,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

440,1

441,8

0,2

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

5716,3

157,8

2,5

39775,2

3775,7

11,9

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

0,1

2,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

1705,4

135,5

0,8

753,9

72,1

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

1705,4

135,5

0,8

711,4

70,3

0,2

91 годинники

Ц

Ц

Ц

42,4

128,3

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

282,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

1506,7

102,5

0,7

1200,5

84,5

0,4

94 мебл≥

234,5

57,9

0,1

323,7

60,2

0,1

95 ≥грашки

1238,0

118,0

0,5

42,7

197,6

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

34,1

227,3

0,0

834,0

96,9

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

340,7

175,7

0,1

–≥зне

551,8

127,0

0,2

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".