“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦчервень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цчервн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

188768,4

130,3

100,0

281005,3

168,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

15046,9

135,5

8,0

1696,8

111,8

0,6

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

872,5

136,4

0,3

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

2825,9

253,0

1,5

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

8,1

0,0

04 молоко та молочн≥

продукти

12221,0

122,4

6,5

755,6

Ц

0,3

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

31272,3

165,5

16,6

7796,1

125,8

2,8

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

2902,6

348,8

1,5

1187,6

157,0

0,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

420,2

300,7

0,2

40,8

510,4

0,0

09 кава, чай

83,2

95,4

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

19464,6

164,1

10,3

1174,7

79,3

0,4

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3778,5

182,8

2,0

1824,1

439,9

0,6

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

4617,6

118,7

2,4

2202,1

152,0

0,8

13 шелак природний

5,7

116,0

0,0

1355,9

65,1

0,5

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

10,9

 

 

223,0

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

3091,4

91,4

1,6

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

19460,9

121,1

10,3

47076,5

117,1

16,8

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

220,4

460,7

0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

463,8

89,6

0,2

158,0

15,0

0,1

18 какао та продукти з нього

1438,6

105,4

0,8

10,8

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1303,8

123,6

0,7

17,1

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

 

135,1

73,9

0,1

11,5

279,2

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

141,0

134,8

0,1

50,9

106,9

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

4976,5

128,9

2,6

5357,5

204,7

1,9

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

533,4

460,4

0,3

20,6

202,3

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

V. ћ≥неральн≥ продукти

1398,2

144,9

0,7

7956,8

329,7

2,8

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

1398,2

163,2

0,7

95,6

115,6

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

47,9

197,3

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

7813,3

338,8

2,8

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

226,8

17,8

0,1

46417,4

162,5

16,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

23,0

 

3573,2

 

0,0

 

142,6

 

154,7

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

1,0

 

220,0

 

0,0

 

1808,6

209,9

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

381,0

69795,2

0,1

31 добрива

29,0

6,5

0,0

35029,0

171,5

12,5

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

3122,8

138,1

1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

97,3

49,5

0,1

1792,0

106,9

0,6

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

55,2

17153,0

0,0

909,0

88,5

0,3

35 б≥лков≥ речовини

2,1

0,4

0,0

1965,6

126,0

0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

19,1

37,6

0,0

1266,8

193,7

0,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

4124,5

79,7

2,2

36418,7

155,7

13,0

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4006,5

79,3

2,1

20387,5

136,7

7,3

40 каучук, гума

118,0

98,2

0,1

16031,2

189,0

5,7

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

65,2

431,9

0,0

5143,0

171,8

1,8

41 шкури

Ц

Ц

Ц

4731,9

163,0

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

65,2

431,9

0,0

192,0

729,3

0,1

43 натуральне та штучне хутро

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

219,0

 

337,9

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

17781,8

144,0

9,4

476,8

724,8

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

17781,8

144,0

9,4

476,8

724,8

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

48644,1

123,2

25,8

33637,8

142,3

12,0

47 маса з деревини

2,0

512,6

0,0

135,0

144,3

0,0

48 пап≥р та картон

48613,0

123,1

25,8

33402,6

142,3

11,9

49 друкована продукц≥€

29,2

1184,8

0,0

100,2

127,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

15738,0

104,5

8,3

21291,1

132,3

7,6

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

2302,7

97,9

1,2

3353,6

144,7

1,2

52 бавовна

8,0

184,9

0,0

844,1

170,1

0,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

94,1

205,9

0,0

117,9

49,7

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

670,0

76,5

0,4

3319,1

155,4

1,2

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1163,6

89,0

0,6

6880,5

113,1

2,4

56 вата

3080,2

91,7

1,6

4387,6

133,2

1,6

57 килими

Ц

Ц

Ц

37,1

97,8

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

5,4

858,0

0,0

659,6

122,2

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

29,4

6,2

0,0

259,2

143,9

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

625,1

155,4

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

 

 

0,0

 

 

Ц

 

 

0,0

 

 

6,8

 

 

834,2

 

 

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

8383,6

126,7

4,4

39,5

560,8

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,9

4,4

0,0

760,9

210,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

13378,5

182,5

7,1

1721,8

194,1

0,6

64 взутт€

13378,5

182,5

7,1

1720,0

193,9

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

0,0

7,0

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

 

1,8

 

Ц

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

98,4

Ц

0,1

3557,8

224,5

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,7

Ц

0,0

38,5

35,0

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

87,7

Ц

0,0

36,5

1264,3

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

3482,9

236,7

1,2

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

1993,1

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

634,8

98,2

0,3

7256,6

85,8

2,6

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

158,4

11,0

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

552,1

104,7

0,3

3850,6

80,5

1,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

7,8

200,7

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

 

34,7

 

246,7

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

 

0,7

 

8,3

 

0,0

 

1729,5

 

117,4

 

0,6

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

110,8

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

2,5

 

Ц

 

0,0

 

141,2

 

287,4

 

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

74,2

68,1

0,0

301,5

160,1

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,9

121,0

0,0

921,9

182,5

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

10283,0

149,9

5,4

24065,6

331,1

8,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

7010,5

195,7

3,7

21427,9

389,7

7,6

85 електричн≥ машини

3272,5

99,8

1,7

2637,7

149,0

0,9

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

5004,7

148,3

2,7

34501,7

3557,3

12,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

393,1

576,9

0,2

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

4611,6

139,5

2,4

34501,7

3563,8

12,3

88 л≥тальн≥ апарати

 

 

 

 

 

 

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

706,8

59,7

0,4

544,9

52,4

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

706,8

59,7

0,4

527,7

52,4

0,2

91 годинники

Ц

Ц

Ц

17,1

51,9

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

152,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

1260,3

103,1

0,7

1105,2

94,8

0,4

94 мебл≥

173,9

48,0

0,1

317,2

71,1

0,1

95 ≥грашки

1057,7

124,8

0,6

41,7

198,4

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

28,7

218,3

0,0

746,3

106,7

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

340,7

175,7

0,1

–≥зне

551,8

127,0

0,3

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".