“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦтравень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

154316,6

134,9

100,0

218881,0

169,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

11630,5

135,1

7,5

1407,8

120,1

0,6

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

583,5

109,6

0,3

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

2272,8

228,7

1,5

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

10,7

0,0

04 молоко та молочн≥

продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

9357,7

122,9

6,1

755,6

Ц

0,3

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

29078,3

184,8

18,8

6102,8

110,4

2,8

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

2637,7

404,6

1,7

974,0

131,9

0,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

403,8

289,6

0,3

40,8

510,4

0,0

09 кава, чай

83,0

95,2

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

18623,4

168,8

12,1

1174,7

79,3

0,5

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2971,7

176,9

1,9

1460,1

512,4

0,7

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

4355,9

204,6

2,8

1530,0

119,2

0,7

13 шелак природний

2,7

57,0

0,0

917,0

53,0

0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

Ц

Ц

Ц

6,1

328,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2838,7

124,0

1,8

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

14415,7

110,0

9,3

37536,8

118,0

17,1

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

109,8

229,5

0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

397,2

86,1

0,3

138,8

13,2

0,1

18 какао та продукти з нього

1166,3

100,9

0,8

10,8

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1072,8

125,7

0,7

17,1

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

130,7

102,5

0,1

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

121,1

116,5

0,1

50,9

208,7

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

3543,5

117,6

2,3

3648,3

181,1

1,7

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

477,4

501,4

0,3

18,0

225,4

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

1126,1

132,2

0,7

6388,4

319,2

2,9

25 с≥ль, с≥рка, земл€ та кам≥нн€

1126,1

151,4

0,7

72,8

101,2

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

6315,6

331,5

2,9

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

196,8

30,0

0,1

33657,2

152,9

15,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

9,9

1534,7

0,0

142,6

258,0

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,6

129,9

0,0

1352,7

171,9

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

353,4

219123,6

0,2

31 добрива

29,0

6,5

0,0

24434,1

161,1

11,2

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

2641,6

141,4

1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

97,3

66,4

0,1

1621,9

115,7

0,7

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

55,2

34480,5

0,0

611,5

74,1

0,3

35 б≥лков≥ речовини

2,1

28,6

0,0

1663,2

123,6

0,8

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2,6

5,1

0,0

836,0

148,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3564,9

84,5

2,3

29148,4

161,9

13,3

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3468,1

84,1

2,2

16056,7

134,7

7,3

40 каучук, гума

96,8

100,9

0,1

13091,8

215,0

6,0

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

39,7

338,2

0,0

4203,3

185,1

1,9

41 шкури

Ц

Ц

Ц

3983,6

179,3

1,8

42 вироби ≥з шк≥ри

39,7

338,2

0,0

33,9

1861,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

185,9

402,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

14519,9

144,6

9,4

413,4

636,9

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

14519,9

144,6

9,4

413,4

636,9

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

37967,2

125,4

24,6

26254,3

145,8

12,0

47 маса з деревини

1,3

334,2

0,0

87,6

122,7

0,0

48 пап≥р та картон

37937,6

125,3

24,6

26072,9

146,0

11,9

49 друкована продукц≥€

28,4

1203,1

0,0

93,7

119,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

12727,6

105,5

8,2

17981,9

145,9

8,2

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

2017,8

106,7

1,3

2575,9

150,2

1,2

52 бавовна

8,0

184,9

0,0

844,1

180,9

0,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

94,1

207,5

0,1

117,9

52,3

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

471,5

60,7

0,3

2854,1

171,8

1,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

913,4

78,8

0,6

6099,8

131,7

2,8

56 вата

2389,6

89,6

1,5

3625,2

141,8

1,7

57 килими

Ц

Ц

Ц

37,1

127,4

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

5,4

868,2

0,0

539,4

141,2

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

29,4

6,2

0,0

198,1

153,3

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

467,7

134,9

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,0

Ц

0,0

6,8

1065,2

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

6798,2

135,2

4,4

27,8

651,1

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,1

0,7

0,0

588,1

330,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

11096,3

182,2

7,2

1507,8

220,7

0,7

64 взутт€

11096,3

182,2

7,2

1507,1

220,6

0,7

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

0,7

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

57,9

Ц

0,0

2785,4

304,3

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,7

Ц

0,0

22,9

26,5

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

47,2

Ц

0,0

36,5

1272,5

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

2726,0

329,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

488,5

85,2

0,3

5883,2

81,4

2,7

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

75,8

5,2

0,0

73 вироби з чорних метал≥в

420,7

92,4

0,3

2974,3

73,0

1,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

6,6

3776,4

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

34,7

Ц

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

0,3

3,4

0,0

1473,4

130,1

0,7

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

110,8

Ц

0,1

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

2,5

Ц

0,0

121,1

246,3

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

59,7

54,9

0,0

265,4

157,4

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,9

222,3

0,0

821,0

227,9

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

8445,5

159,7

5,5

16330,6

397,8

7,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

5861,0

221,1

3,8

14050,6

475,2

6,4

85 електричн≥ машини

2584,5

98,0

1,7

2279,9

198,6

1,0

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

3991,2

128,2

2,6

27821,3

2977,3

12,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

354,5

520,2

0,2

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

3636,7

119,4

2,4

27821,3

2977,3

12,7

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

501,0

146,0

0,3

506,1

57,1

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

501,0

146,0

0,3

488,9

57,3

0,2

91 годинники

Ц

Ц

Ц

17,1

51,9

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

152,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

1079,0

98,6

0,7

827,3

93,9

0,4

94 мебл≥

173,2

53,0

0,1

256,4

89,3

0,1

95 ≥грашки

877,2

116,0

0,6

41,7

1666,9

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

28,6

246,1

0,0

529,2

89,5

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

125,1

169,8

0,1

–≥зне

551,8

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".