“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦкв≥тень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цкв≥тн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

123832,7

140,3

100,0

162957,1

164,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

9197,5

137,4

7,4

1407,8

146,1

0,9

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

583,5

139,8

0,4

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1727,6

277,0

1,4

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

12,6

0,0

04 молоко та молочн≥

продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

7469,9

123,1

6,0

755,6

Ц

0,5

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

26076,5

235,7

21,1

4651,2

132,6

2,9

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

2216,9

467,0

1,8

529,9

81,0

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

360,0

258,3

0,3

40,8

510,4

0,0

09 кава, чай

81,9

106,7

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

17203,3

216,8

13,9

1174,7

130,8

0,7

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2315,7

170,7

1,9

1176,4

584,9

0,7

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3897,1

360,7

3,1

1064,0

208,0

0,7

13 шелак природний

1,6

94,0

0,0

663,0

53,7

0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

2,4

 

255,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2309,3

132,6

1,9

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

11114,2

105,0

9,0

29070,1

121,5

17,8

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

109,8

229,5

0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

343,0

83,2

0,3

73,6

7,6

0,0

18 какао та продукти з нього

908,1

96,1

0,7

10,8

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

894,3

133,8

0,7

17,1

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

 

121,8

102,9

0,1

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

91,4

101,1

0,1

25,5

104,7

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

2656,3

115,6

2,1

2564,0

172,6

1,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

435,2

568,9

0,4

17,5

304,9

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

834,4

115,7

0,7

5148,9

383,6

3,2

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

834,4

136,1

0,7

43,7

126,7

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

5105,1

397,7

3,1

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

147,1

25,6

0,1

21368,8

123,1

13,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

5,0

 

Ц

 

0,0

 

118,5

 

217,4

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,6

 

255,5

 

0,0

1168,3

204,5

0,7

30 фармацевтична продукц≥€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

103,0

Ц

0,1

31 добрива

29,0

6,5

0,0

14691,0

122,2

9,0

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

1885,4

127,2

1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

53,8

54,8

0,0

1090,9

100,8

0,7

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

55,2

34480,5

0,0

477,3

74,0

0,3

35 б≥лков≥ речовини

1,2

16,1

0,0

1300,6

112,0

0,8

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2,3

12,2

0,0

533,7

157,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2955,3

83,7

2,4

21719,8

141,5

13,3

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2886,6

83,5

2,3

11607,4

122,8

7,1

40 каучук, гума

68,8

92,5

0,1

10112,4

171,2

6,2

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

18,1

361,5

0,0

3396,3

182,6

2,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

3195,9

175,3

2,0

42 вироби ≥з шк≥ри

18,1

361,5

0,0

31,7

3462,7

0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

168,7

473,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

10462,0

134,5

8,4

346,4

765,4

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

10462,0

134,5

8,4

346,4

765,4

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

30175,5

125,3

24,4

21137,6

148,1

13,0

47 маса з деревини

1,0

Ц

0,0

87,6

184,7

0,1

48 пап≥р та картон

30146,4

125,2

24,3

20960,1

147,9

12,9

49 друкована продукц≥€

28,1

1275,2

0,0

89,9

170,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

10141,8

104,5

8,2

12946,4

132,7

7,9

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

1632,9

109,6

1,3

1840,6

155,1

1,1

52 бавовна

8,0

325,3

0,0

804,6

187,6

0,5

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

78,1

344,5

0,1

117,9

54,3

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

440,3

62,7

0,4

2025,8

142,3

1,2

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

836,8

88,9

0,7

4244,6

113,2

2,6

56 вата

1891,6

93,6

1,5

2488,8

125,8

1,5

57 килими

Ц

Ц

-

28,1

96,3

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

1,6

280,1

0,0

409,1

153,3

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

18,8

4,0

0,0

163,2

143,5

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

337,0

129,0

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

 

0,0

 

Ц

 

0,0

 

6,8

 

Ц

 

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

5233,6

129,5

4,2

13,7

2494,5

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,0

0,3

0,0

466,1

480,1

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

8764,1

187,7

7,1

1248,1

222,7

0,8

64 взутт€

8764,1

187,7

7,1

1247,4

222,5

0,8

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

0,7

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

57,8

Ц

0,0

2062,2

358,1

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,5

Ц

0,0

13,8

18,3

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

47,2

Ц

0,0

4,2

150,0

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

-

Ц

Ц

2044,2

410,5

1,3

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

417,7

93,2

0,3

5083,0

93,3

3,1

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

61,5

4,3

0,0

73 вироби з чорних метал≥в

368,5

107,4

0,3

2843,2

106,8

1,7

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

4,2

2411,1

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

 

34,7

 

Ц

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

 

0,3

 

3,6

 

0,0

 

1132,2

 

128,2

 

0,7

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

36,2

-

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

2,5

 

Ц

 

0,0

 

100,7

 

403,0

 

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

41,1

42,5

0,0

227,5

153,7

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,9

280,2

0,0

642,8

227,3

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

5812,3

141,6

4,7

10147,9

454,5

6,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

4187,5

198,4

3,4

9007,6

464,3

5,5

85 електричн≥ машини

1624,8

81,5

1,3

1140,4

389,9

0,7

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

3499,0

258,4

2,8

22052,3

13914,5

13,5

86 зал≥зничн≥ локомотиви

218,6

413,5

0,2

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

3280,4

252,1

2,6

22052,3

13914,5

13,5

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

431,7

143,7

0,3

438,8

69,6

0,3

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

431,7

143,7

0,3

421,6

66,9

0,3

91 годинники

Ц

Ц

Ц

17,1

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

193,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

866,5

95,9

0,7

605,2

76,1

0,4

94 мебл≥

141,2

51,3

0,1

255,4

93,7

0,2

95 ≥грашки

700,0

112,1

0,6

41,3

3089,0

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

25,3

624,6

0,0

308,5

59,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

126,2

171,3

0,1

–≥зне

551,8

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".