“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦберезень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цберезн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

84514,4

136,1

100,0

109466,5

155,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

6687,1

149,8

7,9

646,3

120,7

0,6

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

58,9

75,7

0,1

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

925,8

295,9

1,1

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,7

15,0

0,1

04 молоко та молочн≥

продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

5761,3

138,8

6,8

518,7

Ц

0,5

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

18508,3

204,1

21,9

3242,3

216,7

3,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

1886,5

534,8

2,2

280,6

53,8

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

351,4

397,5

0,4

40,8

Ц

0,0

09 кава, чай

44,0

82,2

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

11329,1

156,3

13,4

900,4

Ц

0,8

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1509,6

169,9

1,8

687,2

554,4

0,6

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3386,2

783,4

4,0

753,1

386,6

0,7

13 шелак природний

1,6

94,0

0,0

577,8

88,3

0,5

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

2,4

 

 

255,0

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1524,4

204,2

1,8

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

8081,0

104,5

9,6

21698,9

114,0

19,8

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

109,8

655,2

0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

198,8

77,7

0,2

55,8

6,5

0,1

18 какао та продукти з нього

776,9

105,4

0,9

10,8

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

600,2

124,8

0,7

14,8

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

 

107,4

109,3

0,1

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

82,6

101,6

0,1

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

1762,1

122,5

2,1

1584,1

151,2

1,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

325,1

459,6

0,4

11,3

196,4

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

 

 

Е1

V. ћ≥неральн≥ продукти

537,0

107,3

0,6

3717,6

362,9

3,4

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

537,0

115,8

0,6

31,7

185,3

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

3685,9

370,0

3,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

98,0

25,5

0,1

15726,9

112,5

14,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

3,0

 

Ц

 

0,0

 

118,5

 

217,4

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,6

 

255,5

 

0,0

944,9

200,3

0,9

30 фармацевтична продукц≥€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

91,8

Ц

0,1

31 добрива

Ц

Ц

Ц

11145,2

107,7

10,2

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

1158,6

123,5

1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

52,0

83,5

0,1

850,4

118,3

0,8

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

41,5

25910,6

0,0

342,5

80,3

0,3

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

791,2

97,7

0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,8

34,7

0,0

284,0

130,6

0,3

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2074,5

103,0

2,5

16020,3

163,8

14,6

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2028,5

103,1

2,4

7700,9

118,3

7,0

40 каучук, гума

46,1

98,2

0,1

8319,5

254,1

7,6

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

3,7

74,7

0,0

2346,0

170,5

2,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

2227,5

164,7

2,0

42 вироби ≥з шк≥ри

3,7

74,7

0,0

29,2

6736,5

0,0

43 натуральне та штучне хутро

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

89,3

 

387,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

6164,5

114,0

7,3

249,6

1541,0

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

6164,5

114,0

7,3

249,6

1541,0

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

20234,4

119,3

23,9

16193,9

166,0

14,8

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

48 пап≥р та картон

20206,5

119,2

23,9

16172,3

166,8

14,8

49 друкована продукц≥€

28,0

1325,7

0,0

21,6

134,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

6615,1

99,6

7,8

9801,7

142,2

9,0

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

958,7

114,3

1,1

1262,1

193,6

1,2

52 бавовна

7,0

1297,3

0,0

610,3

170,0

0,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

45,4

200,2

0,1

117,9

75,7

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

318,0

61,5

0,4

1405,6

139,8

1,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

589,3

107,3

0,7

3364,3

116,6

3,1

56 вата

1246,3

83,5

1,5

2137,3

153,3

2,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

28,1

196,8

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

1,6

292,0

0,0

263,9

173,3

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

11,6

2,5

0,0

95,9

134,4

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

208,5

127,7

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

 

 

0,0

 

 

Ц

 

 

0,0

 

 

4,4

 

 

Ц

 

 

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3437,3

125,5

4,1

6,4

1942,7

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

297,0

690,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

6343,0

202,0

7,5

945,5

258,7

0,9

64 взутт€

6343,0

202,0

7,5

944,8

258,5

0,9

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

 

0,7

 

Ц

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

57,8

Ц

0,1

1154,4

346,5

1,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,5

Ц

0,0

12,5

36,6

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

47,2

Ц

0,1

1,9

86,4

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

1140,0

384,2

1,0

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

303,4

106,3

0,4

2058,0

72,0

1,9

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

61,5

4,5

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

271,2

110,1

0,3

343,5

49,8

0,3

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

3,4

Ц

0,0

1,5

875,1

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

 

28,7

 

Ц

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

 

0,1

 

6,1

 

0,0

 

907,4

 

202,7

 

0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

36,2

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

38,2

 

153,1

 

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

26,7

73,4

0,0

186,2

155,1

0,2

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,9

280,2

0,0

454,7

215,6

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

3735,9

132,5

4,4

5422,0

304,6

5,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2908,6

195,5

3,4

4597,3

300,8

4,2

85 електричн≥ машини

827,3

62,1

1,0

824,7

327,8

0,8

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

2001,5

181,9

2,4

9622,0

11837,4

8,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

128,0

353,7

0,2

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

1873,5

176,1

2,2

9622,0

11837,4

8,8

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

246,4

89,8

0,3

65,1

12,0

0,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

246,4

89,8

0,3

65,1

12,0

0,1

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

746,5

132,6

0,9

429,5

95,0

0,4

94 мебл≥

141,1

145,8

0,2

224,5

455,3

0,2

95 ≥грашки

584,6

126,5

0,7

40,9

Ц

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

20,8

540,2

0,0

164,1

40,8

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

126,3

171,3

0,1

–≥зне

551,8

Ц

0,7

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".