“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥чень 2011 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€

2010р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€

2010р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

19359,2

98,7

100,0

33023,6

171,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

2030,4

142,6

10,5

303,3

154,8

0,9

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

11,5

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

68,1

40,3

0,2

04 молоко та молочн≥

продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

2018,9

141,8

10,4

235,1

Ц

0,7

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

2680,4

51,4

13,8

461,0

344,8

1,4

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

394,7

304,8

2,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

42,4

53,6

0,2

19,6

Ц

0,1

09 кава, чай

21,4

1599,0

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

169,0

3,7

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

559,9

141,4

2,9

108,9

181,3

0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

1493,1

1457,1

7,7

87,0

Ц

0,3

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

245,5

385,6

0,7

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

214,4

191,9

1,1

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

2572,0

107,6

13,3

7578,4

135,0

22,9

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

39,9

60,2

0,2

12,4

226,9

0,0

18 какао та продукти з нього

195,2

89,7

1,0

Ц

Ц

Ц

19 готов≥ продукти ≥з зерна

152,2

117,0

0,8

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в

18,8

50,6

0,1

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

1,2

3,9

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

299,9

110,2

1,5

106,4

61,5

0,3

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

102,2

217,0

0,5

2,3

91,6

0,0

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

153,7

111,6

0,8

1054,3

1278,0

3,2

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

153,7

112,8

0,8

9,9

Ц

0,0

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

1044,4

1266,0

3,2

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

15,0

Ц

0,1

4626,5

137,2

14,0

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

10,5

 

Ц

 

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,5

 

Ц

 

0,0

262,7

263,5

0,8

30 фармацевтична продукц≥€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

Ц

Ц

Ц

31 добрива

Ц

Ц

Ц

3197,5

135,8

9,7

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

390,7

165,0

1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

317,7

90,4

1,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

14,4

Ц

0,1

140,6

190,0

0,4

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

185,0

80,0

0,6

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

 

0,1

Ц

0,0

121,8

541,7

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

831,9

149,1

4,3

4940,6

234,9

15,0

39пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

831,1

149,0

4,3

2619,5

174,4

7,9

40 каучук, гума

0,9

Ц

0,0

2321,1

385,8

7,0

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

Ц

Ц

Ц

543,0

175,8

1,6

41 шкури

Ц

Ц

Ц

521,0

168,7

1,6

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц

Ц

Ц

9,1

Ц

0,0

43 натуральне та штучне хутро

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

12,9

 

Ц

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

1472,0

99,9

7,6

48,9

26709,8

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

1472,0

99,9

7,6

48,9

26709,8

0,1

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

4560,0

106,0

23,6

5727,1

123,5

17,3

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

48 пап≥р та картон

4560,0

106,0

23,6

5723,9

124,0

17,3

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

3,1

127,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1680,6

69,1

8,7

2767,7

207,3

8,4

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

84,6

40,6

0,4

119,5

91,7

0,4

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

122,3

124,9

0,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

29,5

Ц

0,2

48,6

211,6

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

111,0

38,6

0,6

594,7

180,6

1,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

66,6

23,9

0,3

833,6

214,5

2,5

56 вата

279,7

57,0

1,4

850,7

279,2

2,6

57 килими

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

43,0

318,7

0,1

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

21,9

117,7

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

25,4

91,8

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1109,1

144,7

5,7

0,6

Ц

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

107,4

6565,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

1672,4

234,2

8,6

205,1

260,2

0,6

64 взутт€

1672,4

234,2

8,6

205,1

260,2

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу

10,4

Ц

0,1

225,2

2559,0

0,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

10,4

Ц

0,1

3,1

2423,2

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

0,1

26,2

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

222,0

2685,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

40,1

123,5

0,2

483,5

114,4

1,5

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

26,0

11,5

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

39,3

120,8

0,2

69,4

42,0

0,2

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

201,7

 

Ц

 

0,6

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

 

0,2

Ц

0,0

70,9

1015,8

0,2

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

0,6

Ц

0,0

115,4

461,8

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

691,6

138,0

3,6

2772,6

671,9

8,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

641,5

143,1

3,3

2613,4

699,4

7,9

85 електричн≥ машини

50,1

94,7

0,3

159,2

408,3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

364,6

557,8

1,9

1034,5

16534,1

3,1

86 зал≥зничн≥ локомотиви

21,0

103,8

0,1

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

343,6

761,2

1,8

1034,5

16534,1

3,1

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

166,0

172,3

0,9

9,7

1,8

0,0

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

166,0

172,3

0,9

9,7

1,8

0,0

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

203,5

128,9

1,1

242,2

1069,7

0,7

94 мебл≥

41,5

192,8

0,2

211,0

Ц

0,6

95 ≥грашки

159,6

117,2

0,8

Ц

Ц

Ц

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

2,4

1918,5

0,0

31,2

137,6

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

–≥зне

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".