Обсяг прямих інвестицій з області в економіку країн світу станом на 01.01.2011р. склав …1 тис.дол.США. (наростаючим підсумком з початку інвестування)

______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»