Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за І півріччя 2010 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

І півріччя 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

І півріччя 2009р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3029,38

114,6

100,0

13614,95

264,4

100,0

–10585,57

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги в обробній промисловості

 

 

 

 

1639,04

 

120,3

 

12,0

 

–1639,04

Послуги, пов’язані з оптовою та 

роздрібною торгівлею; торгівлею

транспортними засобами; послуги з ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

–0,02

Послуги  готелів  і ресторанів

178,20

89,8

5,9

542,43

116,6

4,0

–364,23

Послуги транспорту та зв’язку

865,49

78,4

28,6

2122,66

617,0

15,6

–1257,17

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

16,27

165,7

0,5

7,33

151,8

0,1

8,94

Послуги в операціях

з нерухомістю, здаванням під

найм та послуги юридичним особам

1800,37

503,9

59,4

8120,03

2395,4

59,6

–6319,66

Послуги, пов’язані  з

державним  управлінням

1005,74

41,6

7,4

–1005,74

Послуги  у  сфері освіти

169,05

301,6

5,6

177,70

82,4

1,3

–8,65