Структура зовнішньої торгівлі послугами області за І квартал 2010 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

І кварталу 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

І кварталу 2009р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1346,91

152,2

100,0

10219,32

393,8

100,0

–8872,41

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги в обробній промисловості

 

 

 

 

956,24

 

255,5

 

9,4

 

–956,24

Послуги  готелів  і ресторанів

66,81

69,4

5,0

233,71

102,0

2,3

–166,90

Послуги транспорту та зв’язку

236,28

39,3

17,5

92,20

37,6

0,9

144,08

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

7,67

192,7

0,6

4,34

182,4

0,0

3,33

Послуги в операціях

з нерухомістю, здаванням під

найм та послуги юридичним особам

867,10

473,6

64,4

8006,35

5570,8

78,3

–7139,25

Послуги, пов’язані  з

державним  управлінням

858,57

61,2

8,4

–858,57

Послуги  у  сфері освіти

169,05

18994,4

12,5

67,91

34,2

0,7

101,14