“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за 2010 рк

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

324754,1

109,3

100,0

381164,0

116,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

19946,7

149,7

6,1

2570,4

92,3

0,7

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

986,3

112,1

0,3

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

1634,1

Ц

0,5

30,0

24,8

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1419,1

84,4

0,4

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

18312,6

137,4

5,6

135,0

129,2

0,0

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

50857,3

141,8

15,7

11891,1

168,1

3,1

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

571,6

0,0

8,0

Ц

0,0

07 овоч≥, коренеплоди

4282,5

129,0

1,3

913,9

3122,7

0,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

3704,2

906,2

1,1

180,6

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

271,1

53,7

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

24754,5

125,6

7,6

2298,9

1229,0

0,6

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

5504,1

96,3

1,7

2257,7

182,0

0,6

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

12326,5

198,6

3,8

2374,5

93,1

0,6

13 камед≥, смоли

6,1

126,1

0,0

3850,8

125,7

1,0

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

6,7

 

138,3

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

6697,4

126,8

2,1

107,5

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

32151,0

61,6

9,9

83789,3

93,0

22,0

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

47,8

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

969,7

64,0

0,3

1323,5

112,7

0,3

18 какао та продукти з нього

2813,3

90,7

0,9

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

2405,6

104,8

0,7

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

333,5

 

75,1

 

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

230,5

100,1

0,1

130,9

45,1

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

7755,5

102,2

2,4

5438,3

189,8

1,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

520,3

24,5

0,2

22,9

114,7

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

2049,6

42,4

0,6

5870,0

114,8

1,5

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

1923,7

81,6

0,6

132,3

761,0

0,0

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

97,4

Ц

0,0

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

125,9

5,1

0,0

5640,4

110,7

1,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

2180,5

177,6

0,7

61889,8

154,2

16,2

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

13,8

 

0,0

 

138,3

 

118,3

 

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

1,5

 

1,0

 

0,0

3296,6

192,0

0,9

30 фармацевтична продукц≥€

 

6,3

 

25,8

 

0,0

74,9

Ц

0,0

31 добрива

484,5

295,8

0,1

42525,1

175,3

11,2

32 екстракти дубильн≥, барвники

0,2

34,3

0,0

5213,5

144,4

1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

471,9

67,9

0,1

3388,4

97,8

0,9

34 мило, мийн≥ засоби

58,6

128,1

0,0

2231,7

130,9

0,6

35 б≥лков≥ речовини

1022,6

12846,5

0,3

3594,3

104,8

0,9

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,7

2,2

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

134,2

98,4

0,0

1426,5

79,8

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

10839,7

99,4

3,3

58950,9

188,0

15,5

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

10515,9

98,0

3,2

34394,2

115,1

9,0

40 каучук, гума

323,8

178,6

0,1

24556,6

1649,8

6,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

28,5

601,8

0,0

7107,3

157,8

1,9

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

6837,5

155,0

1,8

42 вироби ≥з шк≥ри

28,5

606,3

0,0

88,4

154,4

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

181,5

514,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

26473,5

156,3

8,2

482,2

650,2

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

26473,3

156,3

8,2

482,2

650,2

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

94118,7

126,5

29,0

53628,6

119,0

14,1

47 маса з деревини

0,6

26,1

0,0

159,1

164,7

0,0

48 пап≥р та картон

94100,3

126,6

29,0

53313,5

119,1

14,0

49 друкована продукц≥€

17,8

24,7

0,0

156,0

72,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

32084,1

87,4

9,9

37765,4

108,6

9,9

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

3678,7

87,4

1,1

4701,4

87,6

1,2

52 бавовна (тканини)

4,6

236,8

0,0

1075,9

213,0

0,3

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

68,4

159,2

0,0

291,5

94,9

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1653,7

41,4

0,5

6594,4

99,0

1,7

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

2344,9

104,8

0,7

13957,5

125,5

3,7

56 вата

7520,0

134,7

2,3

7196,9

87,1

1,9

57 килими

Ц

Ц

Ц

127,4

60,3

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

1,0

158,3

0,0

1143,4

171,5

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

616,5

7,5

0,2

427,8

138,3

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

887,8

137,9

0,2

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

21,2

39,4

0,0

62 од€г текстильний

16146,7

130,4

5,0

35,7

38,4

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

49,6

2836,0

0,0

1304,6

229,8

0,3

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

17423,7

169,9

5,4

2399,5

280,7

0,6

64 взутт€

17423,7

169,9

5,4

2399,5

281,6

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

35,7

102,8

0,0

6659,6

276,3

1,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

29,1

103,0

0,0

170,5

47,3

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

6,6

Ц

0,0

6,8

101,3

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

6482,3

317,2

1,7

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1842,4

59,1

0,6

12817,5

170,7

3,4

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

1468,0

3782,8

0,4

73 вироби з чорних метал≥в

1418,3

208,7

0,4

6116,9

415,6

1,6

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

5,1

64,7

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

 

32,6

 

290,1

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

9,8

 

18,7

 

0,0

 

3309,4

 

82,2

 

0,9

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

211,5

 

172,4

 

0,1

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

410,7

121,4

0,1

369,5

44,2

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

3,5

619,4

0,0

1304,5

131,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

16254,6

88,8

5,0

24334,3

90,6

6,4

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

9473,1

89,5

2,9

20130,6

82,5

5,3

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

6781,6

87,7

2,1

4203,7

170,8

1,1

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆††††††††††††††††††

5956,1

89,0

1,8

5323,7

22,8

1,4

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

271,7

370,0

0,1

5,3

7,4

0,0

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

5570,8

84,1

1,7

5316,6

223,5

1,4

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

113,7

Ц

0,0

1,8

25,7

0,0

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

2545,9

48,4

0,8

2344,4

184,2

0,6

90 прилади ≥ апарати

2545,9

48,4

0,8

2216,8

188,7

0,6

91 годинники

Ц

Ц

Ц

127,6

130,5

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

2761,5

150,4

0,9

2590,4

99,1

0,7

94 мебл≥

693,3

91,2

0,2

1344,1

120,9

0,4

95 ≥грашки, ≥гри

2038,2

194,2

0,6

18,4

1095,5

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

30,0

111,3

0,0

1227,9

81,8

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

456,4

61,3

0,1

–≥зне

507,2

Ц

0,2

185,3

94,6

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".