“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦжовтень 2010 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цжовтн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цжовтн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

260904,4

108,8

100,0

307286,3

118,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

16411,5

155,5

6,3

2093,8

89,8

0,7

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

782,8

128,3

0,3

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

1627,9

Ц

0,6

30,0

24,8

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1281,0

85,6

0,4

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

14783,6

140,1

5,7

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

36436,6

129,5

14,0

9812,5

162,9

3,2

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥, коренеплоди

3660,0

132,9

1,4

802,0

2740,4

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

2355,2

578,1

0,9

8,0

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

225,9

46,8

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

15910,4

108,5

6,1

2298,9

1254,5

0,7

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3844,7

87,1

1,5

1181,1

108,7

0,4

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

10426,1

193,0

4,0

2271,2

117,2

0,7

13 камед≥, смоли

6,1

148,6

0,0

3244,5

116,7

1,1

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

6,7

 

138,3

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

5452,3

133,2

2,1

42,3

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

26234,0

63,0

10,1

70887,8

88,9

23,1

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

47,8

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

816,4

59,4

0,3

1289,1

137,3

0,4

18 какао та продукти з нього

2047,6

87,4

0,8

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

1904,2

100,7

0,7

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

307,9

 

84,5

 

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

150,7

78,8

0,1

130,9

48,5

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

6871,5

112,1

2,6

4343,3

205,9

1,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

233,1

12,0

0,1

18,1

110,0

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

1639,9

37,3

0,6

4275,1

107,7

1,4

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

1523,7

78,9

0,6

115,3

33087,9

0,0

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

50,8

Ц

0,0

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

116,2

4,7

0,0

4109,0

103,6

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

2044,3

196,9

0,8

50206,7

156,5

16,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

13,8

 

0,0

 

137,8

 

137,7

 

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,9

 

0,6

 

0,0

1992,9

138,3

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

 

5,8

 

36,8

 

0,0

43,9

Ц

0,0

31 добрива

453,0

276,5

0,2

35052,2

185,8

11,4

32 екстракти дубильн≥, барвники

0,2

34,3

0,0

4382,5

139,3

1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

419,0

78,3

0,2

2777,5

92,7

0,9

34 мило, мийн≥ засоби

58,2

127,3

0,0

1799,5

126,0

0,6

35 б≥лков≥ речовини

1022,6

13363,7

0,4

2849,8

104,6

0,9

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,7

2,2

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

84,0

72,2

0,0

1170,0

87,7

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

9086,6

96,2

3,5

47135,6

173,6

15,3

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

8834,8

94,9

3,4

28091,4

108,5

9,1

40 каучук, гума

251,7

185,2

0,1

19044,2

1511,6

6,2

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

26,4

Ц

0,0

5398,3

143,9

1,8

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

5189,1

141,4

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

26,4

Ц

0,0

68,4

121,3

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

140,8

550,7

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

21150,5

157,0

8,1

266,0

373,8

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

21150,3

157,0

8,1

266,0

373,8

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

78542,7

125,4

30,1

45236,8

118,7

14,7

47 маса з деревини

0,6

26,1

0,0

116,4

151,5

0,0

48 пап≥р та картон

78530,3

125,5

30,1

44987,2

118,7

14,6

49 друкована продукц≥€

11,8

16,5

0,0

133,3

97,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

26845,6

86,1

10,3

29598,4

100,2

9,6

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

3447,9

83,6

1,3

4140,0

90,0

1,3

52 бавовна (тканини)

4,5

266,4

0,0

567,2

184,2

0,2

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

68,4

160,6

0,0

237,2

91,5

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1417,9

43,3

0,5

4938,2

86,7

1,6

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

2058,5

102,2

0,8

11118,1

123,6

3,6

56 вата

5749,9

142,9

2,2

5530,5

73,0

1,8

57 килими

Ц

Ц

Ц

81,4

48,8

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

1,0

227,9

0,0

943,1

168,4

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

483,2

6,6

0,2

287,2

121,8

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

732,1

136,3

0,2

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

20,6

38,3

0,0

62 од€г текстильний

13575,0

130,7

5,2

25,3

27,5

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

39,4

2254,1

0,0

977,3

217,9

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

13542,6

163,6

5,2

1813,7

264,1

0,6

64 взутт€

13542,6

163,6

5,2

1813,7

265,2

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

Ц

Ц

Ц

4238,6

192,0

1,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

165,4

52,9

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

5,5

81,9

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

4067,7

215,4

1,3

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1535,0

53,1

0,6

11388,0

184,4

3,7

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

1456,5

7192,8

0,5

73 вироби з чорних метал≥в

1171,5

243,6

0,4

5810,2

480,9

1,9

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

5,0

2314,2

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

32,6

590,8

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

9,8

 

18,7

 

0,0

 

2641,2

 

79,7

 

0,9

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

148,8

 

166,6

 

0,0

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

350,2

112,5

0,1

282,4

38,7

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

3,5

67067,2

0,0

1011,2

125,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

12253,9

90,8

4,7

18804,9

90,1

6,1

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

6868,1

77,3

2,6

15888,5

82,0

5,2

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

5385,8

116,8

2,1

2916,4

195,0

0,9

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆††††††††††††††††††

4946,1

230,9

1,9

1802,4

105,4

0,6

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

213,4

290,7

0,1

Ц

Ц

Ц

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

4619,0

223,2

1,8

1800,6

105,7

0,6

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

113,7

Ц

0,0

1,8

25,7

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

2047,4

41,6

0,8

1700,8

149,7

0,6

90 прилади ≥ апарати

2047,4

41,6

0,8

1667,8

146,8

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

33,0

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

2274,5

169,5

0,9

2126,5

91,5

0,7

94 мебл≥

592,2

104,1

0,2

1055,5

108,5

0,3

95 ≥грашки, ≥гри

1658,7

219,3

0,6

18,4

1102,9

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

23,7

140,4

0,0

1052,6

78,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

313,9

51,2

0,1

–≥зне

434,5

Ц

0,2

144,1

141,5

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".