“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦвересень 2010 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цвересн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цвересн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

232883,9

109,9

100,0

273733,7

120,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

15564,2

175,0

6,7

1993,6

97,3

0,7

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

782,8

139,9

0,3

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

1627,9

Ц

0,7

30,0

42,3

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1180,7

89,9

0,4

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

13936,2

156,7

6,0

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

31876,6

127,9

13,7

8872,6

164,3

3,2

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥, коренеплоди

2673,7

119,2

1,1

802,0

4084,7

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

1506,8

470,2

0,6

8,0

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

192,4

40,1

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

14561,0

108,4

6,3

2164,5

1181,2

0,8

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3034,6

79,0

1,3

754,1

71,8

0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

9894,4

214,9

4,2

2081,9

116,1

0,8

13 камед≥, смоли

5,5

133,3

0,0

3056,9

130,1

1,1

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

5,2

 

106,3

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

4790,2

136,4

2,1

42,3

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

23331,1

61,1

10,0

64513,5

92,3

23,6

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

676,9

55,0

0,3

1153,1

225,1

0,4

18 какао та продукти з нього

1826,8

94,7

0,8

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

1693,4

100,7

0,7

 

Ц

 

Ц

 

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

278,1

83,7

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

141,5

76,9

0,1

130,9

51,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

6705,6

124,1

2,9

4077,4

205,7

1,5

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

180,1

9,8

0,1

14,8

106,7

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

1486,5

37,0

0,6

3796,4

109,8

1,4

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

1372,0

88,1

0,6

115,3

33087,9

0,0

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

50,8

Ц

0,0

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

114,5

4,7

0,0

3630,3

105,0

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

1988,3

206,7

0,9

44072,8

162,1

16,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

13,8

 

0,0

 

137,3

 

145,4

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,9

 

0,6

 

0,0

1516,4

120,3

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

 

5,8

 

40,4

 

0,0

16,0

Ц

0,0

31 добрива

453,0

323,8

0,2

30603,2

197,7

11,2

32 екстракти дубильн≥, барвники

0,2

34,3

0,0

3972,9

147,9

1,5

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

363,0

74,9

0,2

2686,1

98,0

1,0

34 мило, мийн≥ засоби

58,2

127,3

0,0

1622,1

121,7

0,6

35 б≥лков≥ речовини

1022,6

13363,7

0,4

2456,3

103,8

0,9

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

 

Ц

 

Ц

 

Ц

0,5

1,8

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

84,0

72,7

0,0

1061,9

89,9

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

8267,2

102,4

3,5

40830,1

171,5

14,9

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

8031,0

101,0

3,4

24543,4

108,1

9,0

40 каучук, гума

236,2

196,3

0,1

16286,8

1484,0

5,9

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

26,4

Ц

0,0

4842,7

146,2

1,8

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

4658,4

144,1

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

26,4

Ц

0,0

57,1

101,8

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

127,2

523,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

19219,2

158,6

8,3

173,8

274,9

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

19219,0

158,6

8,3

173,8

274,9

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

70037,1

126,3

30,1

39045,8

118,6

14,3

47 маса з деревини

0,6

26,1

0,0

116,4

200,7

0,0

48 пап≥р та картон

70025,6

126,4

30,1

38796,3

118,4

14,2

49 друкована продукц≥€

11,0

29,6

0,0

133,2

111,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

24188,5

86,5

10,4

26448,2

100,4

9,7

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

3390,9

86,4

1,5

3797,2

93,4

1,4

52 бавовна (тканини)

4,3

305,2

0,0

546,6

190,3

0,2

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

68,4

160,6

0,0

237,2

94,4

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1178,5

39,5

0,5

4270,4

85,4

1,6

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

1984,8

106,5

0,9

9976,4

129,4

3,6

56 вата

5062,2

146,2

2,2

4970,8

68,7

1,8

57 килими

Ц

Ц

Ц

65,8

39,4

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,9

256,1

0,0

846,0

184,0

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

483,2

7,4

0,2

256,4

118,1

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

625,1

143,8

0,2

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

4,6

8,6

0,0

62 од€г текстильний

11986,0

131,8

5,1

21,7

23,8

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

29,4

1679,7

0,0

829,9

228,1

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

11527,2

155,8

4,9

1522,9

247,8

0,6

64 взутт€

11527,2

155,8

4,9

1522,9

248,9

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

 

 

Ц

 

 

Ц

 

 

Ц

3565,8

176,7

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

 

Ц

 

Ц

 

Ц

157,4

54,7

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

5,5

82,3

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

3402,9

197,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

3402,9

197,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1324,9

92,1

0,6

10891,6

194,6

4,0

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

1456,5

7242,6

0,5

73 вироби з чорних метал≥в

992,0

235,0

0,4

5746,4

540,4

2,1

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

5,0

3309,8

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

 

32,6

 

590,8

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

9,8

 

18,7

 

0,0

 

2376,3

 

79,3

 

0,9

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

133,8

 

189,0

 

0,0

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

319,6

198,4

0,1

262,6

36,9

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

3,5

67067,2

0,0

878,3

120,1

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

10443,4

86,4

4,5

17789,6

98,6

6,5

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

5738,2

71,2

2,5

15047,7

90,5

5,5

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

4705,2

117,0

2,0

2741,8

195,9

1,0

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆††††††††††††††††††

4562,8

227,7

2,0

1343,9

79,0

0,5

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

171,0

232,9

0,1

Ц

Ц

Ц

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

4278,2

221,6

1,8

1342,1

79,2

0,5

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

113,7

Ц

0,0

1,8

25,7

0,0

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

1811,5

47,8

0,8

1545,1

142,5

0,6

90 прилади ≥ апарати

1811,5

47,8

0,8

1512,1

139,5

0,6

91 годинники

Ц

Ц

Ц

33,0

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

2004,2

184,5

0,9

2012,9

94,3

0,7

94 мебл≥

531,1

121,4

0,2

1018,7

104,8

0,4

95 ≥грашки, ≥гри

1449,8

227,3

0,6

18,4

1102,9

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

23,3

209,9

0,0

975,9

84,1

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

313,9

51,2

0,1

–≥зне

434,5

Ц

0,2

116,1

115,1

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".