“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за с≥ченьЦсерпень 2010 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цсерпн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цсерпн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

203266,9

109,2

100,0

234990,7

120,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

14649,6

201,7

7,2

1807,0

99,6

0,8

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

712,9

133,4

0,3

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

1560,9

Ц

0,8

30,0

Ц

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1064,1

90,6

0,5

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

13088,7

180,2

6,4

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

25570,4

112,5

12,6

8409,2

180,3

3,6

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥, коренеплоди

1521,1

92,1

0,7

756,3

5910,9

0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

1023,5

445,5

0,5

8,0

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

137,8

30,9

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

12456,4

93,4

6,1

1997,5

1090,0

0,9

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2627,5

83,0

1,3

614,7

61,9

0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

7790,4

200,2

3,8

2479,9

189,4

1,1

13 камед≥, смоли

5,5

198,1

0,0

2547,7

117,9

1,1

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

5,2

 

172,4

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

4455,4

143,5

2,2

42,3

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

20749,3

60,7

10,2

58291,2

96,7

24,8

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

613,7

54,9

0,3

1079,6

216,2

0,5

18 какао та продукти з нього

1665,1

110,9

0,8

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

1429,8

100,1

0,7

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

237,6

87,1

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

124,1

96,7

0,1

107,7

46,6

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

5824,6

121,2

2,9

3809,7

217,8

1,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

168,7

12,3

0,1

12,5

96,3

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

1238,4

34,1

0,6

3313,0

118,2

1,4

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

1127,2

91,0

0,6

96,2

46708,4

0,0

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

40,0

Ц

0,0

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

111,2

4,6

0,1

3176,8

113,3

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

1925,4

243,4

0,9

38735,3

177,9

16,5

 

 

 

 

 

 

 

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

23,2

 

0,0

 

118,8

 

135,7

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,9

 

0,7

 

0,0

1119,4

171,3

0,5

30 фармацевтична продукц≥€

 

5,8

 

47,3

 

0,0

0,6

Ц

0,0

31 добрива

453,0

556,8

0,2

27736,9

227,7

11,8

32 екстракти дубильн≥, барвники

0,2

34,3

0,0

3162,5

144,3

1,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

314,8

75,2

0,2

2172,1

94,1

0,9

34 мило, мийн≥ засоби

44,3

113,1

0,0

1341,9

122,0

0,6

35 б≥лков≥ речовини

1022,6

13363,7

0,5

2123,9

97,2

0,9

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

1,8

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

83,3

87,5

0,0

958,7

93,7

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

7142,3

99,3

3,5

34412,6

167,9

14,6

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

6958,8

98,2

3,4

20926,3

107,0

8,9

40 каучук, гума

183,5

178,6

0,1

13486,3

1450,9

5,7

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

26,4

Ц

0,0

4093,2

132,1

1,7

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

3977,0

131,7

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

26,4

 

0,0

32,2

57,5

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

84,0

361,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

16463,8

162,8

8,1

156,1

251,4

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

16463,6

162,8

8,1

156,1

251,4

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

60005,8

125,4

29,5

34550,1

123,8

14,7

47 маса з деревини

0,6

26,1

0,0

116,4

303,2

0,0

48 пап≥р та картон

59999,2

125,5

29,5

34300,6

123,6

14,6

49 друкована продукц≥€

6,0

16,3

0,0

133,1

112,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

21435,0

86,5

10,5

22958,7

97,6

9,8

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

3072,0

86,5

1,5

3292,4

88,2

1,4

52 бавовна (тканини)

4,3

305,2

0,0

540,4

222,4

0,2

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

68,4

160,6

0,0

237,2

94,4

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1108,0

39,7

0,5

3525,2

79,2

1,5

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

1798,3

104,2

0,9

8674,6

136,7

3,7

56 вата

4458,3

153,4

2,2

4487,2

65,5

1,9

57 килими

Ц

Ц

Ц

51,2

39,1

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,7

196,2

0,0

710,6

162,4

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

483,1

8,2

0,2

218,4

105,9

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

521,9

124,6

0,2

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

4,6

8,6

0,0

62 од€г текстильний

10412,6

132,0

5,1

18,0

19,9

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

29,4

1679,7

0,0

676,9

225,1

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

9755,5

145,5

4,8

1231,4

215,8

0,5

64 взутт€

9755,5

145,5

4,8

1231,4

216,9

0,5

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

Ц

Ц

Ц

2884,8

174,3

1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

148,0

75,3

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

5,5

108,6

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

2731,2

187,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1106,0

86,5

0,5

8574,5

175,1

3,6

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

19,2

147,0

0,0

73 вироби з чорних метал≥в

802,9

256,0

0,4

5515,3

566,3

2,3

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

5,0

3306,5

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

 

32,6

 

Ц

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

9,8

 

803,2

 

0,0

 

1952,8

 

76,4

 

0,8

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

118,5

 

185,0

 

0,1

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

291,4

181,0

0,1

224,7

34,3

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,9

37342,8

0,0

706,4

111,9

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

10832,9

103,0

5,3

11112,8

66,2

4,7

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

6204,5

87,8

3,1

8658,9

55,2

3,7

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

4628,4

134,4

2,3

2453,8

223,5

1,0

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆†††††††††††††† ††††

4185,1

233,2

2,1

1203,6

70,8

0,5

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

152,5

266,2

0,1

Ц

Ц

Ц

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

3918,9

225,6

1,9

1201,8

71,0

0,5

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

113,7

Ц

0,1

1,8

25,7

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

1624,1

48,4

0,8

1127,2

105,0

0,5

90 прилади ≥ апарати

1624,1

48,4

0,8

1094,2

101,9

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

33,0

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

1666,7

189,9

0,8

1778,7

91,5

0,8

94 мебл≥

447,5

126,6

0,2

832,4

86,7

0,4

95 ≥грашки, ≥гри

1200,6

233,6

0,6

18,4

1102,9

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

18,6

179,2

0,0

928,0

94,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

193,9

41,4

0,1

–≥зне

434,5

Ц

0,2

115,1

126,5

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".