“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦчервень 2010 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цчервн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цчервн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

148452,8

110,8

100,0

166370,7

122,2

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

11103,2

236,0

7,5

1517,8

110,0

0,9

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

639,9

152,0

0,4

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

1116,8

Ц

0,8

30,0

Ц

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

847,9

99,2

0,5

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

9986,5

212,3

6,7

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

21386,4

121,8

14,4

6725,7

199,6

4,0

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥, коренеплоди

832,2

83,0

0,6

756,3

22277,9

0,5

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

139,7

115,8

0,1

8,0

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

87,2

21,1

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

14355,3

111,8

9,7

1482,0

808,7

0,9

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2067,2

86,3

1,4

414,7

50,5

0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3891,5

494,9

2,6

1976,8

208,8

1,2

13 камед≥, смоли

4,9

281,6

0,0

2083,1

147,6

1,3

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

4,9

 

162,3

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

3383,7

136,3

2,3

42,3

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

16063,9

64,7

10,8

40137,8

99,1

24,1

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

517,4

51,3

0,3

1051,2

3179,0

0,6

18 какао та продукти з нього

1364,6

106,4

0,9

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

1055,2

105,3

0,7

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

182,9

84,2

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

104,6

84,2

0,1

47,6

25,4

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

3862,1

109,2

2,6

2617,8

228,5

1,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

115,9

10,3

0,1

10,2

97,8

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

964,7

31,5

0,6

2413,2

133,2

1,5

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

856,8

129,1

0,6

82,7

Ц

0,0

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

24,3

Ц

0,0

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

107,9

4,5

0,1

2306,2

127,3

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

1276,1

197,9

0,9

28553,8

249,5

17,2

 

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

23,2

 

0,0

 

92,2

 

161,2

 

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,5

 

0,3

 

0,0

861,5

276,3

0,5

30 фармацевтична продукц≥€

 

5,8

 

62,1

 

0,0

0,4

Ц

0,0

31 добрива

444,8

546,7

0,3

20429,1

414,5

12,3

32 екстракти дубильн≥, барвники

Ц

Ц

Ц

2260,8

152,1

1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

196,7

59,0

0,1

1673,3

101,0

1,0

34 мило, мийн≥ засоби

0,3

Ц

0,0

1021,8

132,1

0,6

35 б≥лков≥ речовини

576,5

26291,9

0,4

1560,2

102,3

0,9

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

1,8

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

50,9

62,4

0,0

654,0

99,2

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

5175,2

105,7

3,5

23314,9

164,6

14,0

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

5055,1

104,9

3,4

14910,3

110,3

9,0

40 каучук, гума

120,1

149,0

0,1

8404,6

1287,9

5,1

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

15,1

Ц

0,0

2992,8

117,7

1,8

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

2902,5

117,1

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

15,1

Ц

0,0

25,5

60,3

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

64,8

293,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

12345,6

174,7

8,3

65,8

114,0

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

12345,4

174,7

8,3

65,8

114,0

0,0

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

39487,7

121,4

26,6

23636,1

127,9

14,2

47 маса з деревини

0,4

17,3

0,0

93,5

478,3

0,1

48 пап≥р та картон

39484,8

121,5

26,6

23464,5

127,7

14,1

49 друкована продукц≥€

2,5

6,8

0,0

78,1

96,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

15060,4

82,1

10,1

16057,8

88,2

9,7

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

2351,4

79,8

1,6

2317,1

88,9

1,4

52 бавовна (тканини)

4,3

305,2

0,0

495,9

263,3

0,3

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

45,7

107,4

0,0

237,2

94,4

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

875,9

39,1

0,6

2135,3

70,9

1,3

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

1307,5

87,8

0,9

6081,4

117,6

3,7

56 вата

3360,6

141,4

2,3

3293,1

56,7

2,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

37,9

36,4

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,6

509,1

0,0

539,9

152,9

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

477,0

10,3

0,3

180,2

96,4

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

402,2

124,1

0,2

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

0,4

1,2

0,0

62 од€г текстильний

6616,1

143,9

4,5

6,6

23,6

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

21,2

1215,3

0,0

330,5

239,1

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

7332,4

137,9

4,9

887,1

231,9

0,5

64 взутт€

7332,4

137,9

4,9

887,1

233,6

0,5

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

Ц

Ц

Ц

1584,2

149,5

1,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

109,8

155,9

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

2,7

88,8

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

1471,7

149,2

0,9

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

646,3

54,1

0,4

6913,8

179,2

4,2

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

9,1

72,2

0,0

73 вироби з чорних метал≥в

527,4

187,9

0,4

4671,1

561,5

2,8

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

3,9

2583,6

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

 

14,1

 

Ц

 

0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

8,3

 

1589,3

 

0,0

 

1473,0

 

76,0

 

0,9

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

49,2

 

90,6

 

0,0

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

109,1

98,4

0,1

188,2

37,1

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

1,6

Ц

0,0

505,2

98,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

7996,1

109,6

5,4

8159,5

55,7

4,9

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

4716,6

87,1

3,2

6389,7

45,7

3,8

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

3279,5

174,5

2,2

1769,9

268,3

1,1

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆††††††††††††††††††

3373,9

360,5

2,3

917,2

69,7

0,6

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

68,1

118,9

0,0

Ц

Ц

Ц

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

3305,8

376,3

2,2

915,4

69,9

0,6

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

1,8

25,7

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

1184,5

48,6

0,8

1037,3

129,9

0,6

90 прилади ≥ апарати

1184,5

48,6

0,8

1004,2

125,7

0,6

91 годинники

Ц

Ц

Ц

33,0

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

1222,9

187,9

0,8

1159,8

76,1

0,7

94 мебл≥

362,3

130,7

0,2

442,6

54,8

0,3

95 ≥грашки, ≥гри

847,4

227,8

0,6

18,4

2340,4

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

13,2

865,6

0,0

698,8

97,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

193,9

41,4

0,1

–≥зне

434,5

Ц

0,3

59,8

147,3

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".