“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥ за с≥ченьЦтравень 2010 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цтравн€ 2009р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

117789,1

110,8

100,0

128637,9

126,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

8606,0

258,8

7,3

1172,6

103,4

0,9

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

532,5

142,8

0,4

02 м'€со та харчов≥

субпродукти

993,7

Ц

0,8

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

640,1

97,4

0,5

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; ме䆆†††††††††

7612,2

228,9

6,5

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

18225,0

117,8

15,5

6058,0

224,3

4,7

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

8,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥, коренеплоди

651,9

88,1

0,6

738,2

21745,0

0,6

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

139,4

331,3

0,1

8,0

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощ≥

87,2

21,5

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

13525,2

116,7

11,5

1482,0

808,7

1,2

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1679,5

86,3

1,4

285,0

40,0

0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

2128,7

287,5

1,8

1811,8

232,9

1,4

13 камед≥, смоли

4,8

653,8

0,0

1731,2

169,3

1,3

14 ≥нш≥ продукти

рослинного походженн€

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

1,9

 

150,6

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2288,8

129,8

1,9

20,9

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

13108,9

66,5

11,1

31758,7

94,6

24,7

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

461,3

50,4

0,4

1051,2

3179,0

0,8

18 какао та продукти з нього

1156,2

101,2

1,0

Ц

Ц

Ц

19 продукти ≥з зернових культур

853,7

104,1

0,7

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

 

127,5

67,8

0,1

4,1

Ц

0,0

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

 

103,9

106,5

 

0,1

24,4

14,1

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

3013,4

99,5

2,6

2014,7

227,3

1,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

95,2

10,4

0,1

8,0

147,7

0,0

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

851,6

31,4

0,7

2001,6

155,8

1,6

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

743,7

236,1

0,6

72,0

Ц

0,1

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

24,3

Ц

0,0

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

107,9

4,5

0,1

1905,4

148,3

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

655,7

118,5

0,6

22011,2

278,8

17,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

 

0,6

 

25,3

 

0,0

 

55,3

 

134,3

 

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

 

0,5

 

0,4

 

0,0

787,1

421,9

0,6

30 фармацевтична продукц≥€

 

5,2

 

57,4

 

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

444,8

546,7

0,4

15168,0

563,3

11,8

32 екстракти дубильн≥, барвники

Ц

Ц

Ц

1868,7

181,6

1,5

33 еф≥рн≥ ол≥њ,

косметичн≥ препарати

146,5

56,5

0,1

1399,7

102,2

1,1

34 мило, мийн≥ засоби

0,2

Ц

0,0

821,1

121,5

0,6

35 б≥лков≥ речовини

7,3

495,1

0,0

1346,1

105,4

1,0

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

-

37 фото- або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

1,8

0,0

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

50,7

71,4

0,0

564,8

98,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

4221,1

111,7

3,6

17931,3

167,6

13,9

39пол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси

4125,1

111,3

3,5

11918,7

117,3

9,3

40 каучук, гума

95,9

132,7

0,1

6012,7

1118,5

4,7

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€нахутр€на сировина та вироби з них

11,7

Ц

0,0

2269,4

107,0

1,8

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

2222,2

108,0

1,7

42 вироби ≥з шк≥ри

11,7

Ц

0,0

1,0

2,5

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

46,2

218,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

10039,4

188,7

8,5

64,9

112,5

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

10039,3

188,7

8,5

64,9

112,5

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

30268,5

119,7

25,7

18010,1

128,0

14,0

47 маса з деревини

0,4

Ц

0,0

71,4

Ц

0,1

48 пап≥р та картон

30265,7

119,8

25,7

17860,5

127,7

13,9

49 друкована продукц≥€

2,4

6,6

0,0

78,1

96,8

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

12067,2

81,6

10,2

12298,5

88,5

9,6

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

1891,0

86,2

1,6

1715,1

87,0

1,3

52 бавовна (тканини)

4,3

1461,2

0,0

466,2

258,1

0,4

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

45,4

106,5

0,0

225,6

89,8

0,2

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

776,3

37,7

0,7

1661,6

80,7

1,3

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

1159,1

94,1

1,0

4630,2

112,7

3,6

56 вата

2665,8

117,4

2,3

2556,1

58,2

2,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

29,1

32,4

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,6

673,6

0,0

381,9

154,6

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

477,0

13,3

0,4

129,2

96,5

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

346,6

110,3

0,3

61 од€г трикотажний

Ц

Ц

Ц

0,4

1,4

0,0

62 од€г текстильний

5026,5

148,5

4,3

3,9

21,9

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

21,2

1215,3

0,0

152,6

154,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

6091,1

136,6

5,2

683,1

215,0

0,5

64 взутт€

6091,1

136,6

5,2

683,1

216,9

0,5

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла†††††††††

Ц

Ц

Ц

915,2

113,4

0,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

86,2

174,0

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

2,7

162,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

826,3

109,4

0,6

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

573,2

182,9

0,5

5682,6

193,5

4,4

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

-

9,1

107,4

0,0

73 вироби з чорних метал≥в

455,4

189,0

0,4

3963,0

826,1

3,1

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

0,2

115,3

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

 

8,3

 

1589,3

 

0,0

 

1132,4

 

69,8

 

0,9

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

49,2

 

151,5

 

0,0

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

108,7

156,6

0,1

168,5

50,0

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

0,9

Ц

0,0

360,2

79,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

6229,4

112,0

5,3

4995,6

65,9

3,9

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

3591,4

75,7

3,0

3847,7

54,3

3,0

85 електричн≥ машини ≥ устаткованн€

2638,0

323,0

2,2

1147,9

228,8

0,9

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнан툆††††††††††††††††††

3113,9

378,2

2,6

881,9

225,1

0,7

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

68,1

118,9

0,1

Ц

Ц

Ц

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних†††††

3045,8

397,6

2,6

881,9

229,2

0,7

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

343,1

17,9

0,3

884,8

226,1

0,7

90 прилади ≥ апарати

343,1

17,9

0,3

851,7

217,6

0,7

91 годинники

Ц

Ц

Ц

33,0

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

1094,6

197,7

0,9

874,8

65,5

0,7

94 мебл≥

326,9

140,8

0,3

283,9

39,4

0,2

95 ≥грашки, ≥гри

756,1

235,2

0,6

Ц

Ц

Ц

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

11,6

4560,7

0,0

590,9

96,4

0,5

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

73,7

34,7

0,1

–≥зне

Ц

Ц

Ц

49,1

589,6

0,0

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".