Структура експорту – імпорту послуг області

за 2008 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

2007р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2007р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

6650,04

162,6

100,0

19121,81

140,7

100,0

–12471,77

Послуги в обробній промисловості

33,93

102,8

0,5

1679,16

82,8

8,8

–1645,23

Послуги, пов’язані з оптовою та 

роздрібною торгівлею; торгівлею

транспортними засобами; послуги з ремонту

3,70

21,5

0,0

–3,70

Послуги  готелів  і ресторанів

673,59

128,0

10,1

1602,54

119,6

8,4

–928,95

Послуги транспорту та зв’язку

3846,46

174,7

57,8

2007,63

381,4

10,5

1838,83

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

2,97

958,1

0,1

187,50

29,4

1,0

–184,53

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

1854,85

158,6

27,9

7831,67

110,4

41,0

–5976,82

Послуги, пов’язані  з

державним  управлінням

5304,34

440,0

27,7

–5304,34

Послуги  у  сфері освіти

231,04

187,9

3,5

423,97

58,2

2,2

–192,93

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

7,20

61,3

0,1

7,20

Колективні, громадські та особисті послуги

81,30

0,4

–81,30