Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

У Чернігівській області за видами економічної діяльності

у 2017 році

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

241318,5

100,0

429660,3

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

11036,4

4,6

11924,8

2,8

Промисловість

216668,5

89,8

400726,5

93,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

переробна промисловість

214434,4

88,9

398562,2

92,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2041,6

0,8

2091,8

0,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

130,7

0,1

4578,7

1,1

Операції з нерухомим майном

2382,8

1,0

3474,0

0,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4676,2

1,9

4929,8

1,1

Інші види економічної діяльності

4382,3

1,8

1934,7

0,4

______________

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.