Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

з країн світу1 в Чернігівській області за видами економічної діяльності

у 2017 році

 

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

Велика Британія

192378,0

372355,0

у тому числі

 

 

Промисловість

191803,0

371797,7

переробна промисловість

191803,0

371797,7

Польща

14031,9

17655,9

Промисловість

14031,9

17655,9

переробна промисловість

14031,9

17655,9

Кіпр

8068,0

5652,9

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

673,1

651,9

Промисловість

953,0

927,7

з неї

 

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

...2

...2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

...2

...2

Китай

...2

...2

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...2

...2

Швейцарія

...2

...2

у тому числі

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

...2

...2

Нідерланди

3104,9

3053,5

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...2

...2

Латвія

2022,6

3012,2

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...2

...2

Операції з нерухомим майном

795,0

1551,3

Туреччина

2413,2

2913,2

у тому числі

 

 

Промисловість

2284,3

2606,0

переробна промисловість

2284,3

2606,0

Вірґінські острови (Брит.)

2272,7

2268,7

у тому числі

 

 

Промисловість

...2

...2

переробна промисловість

...2

...2

______________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.