Вантажні перевезення  за  2012 рік

 

 

Перевезено (відправлено) вантажів

Вантажооборот

тис.т

у % до  

2011р.

 млн.ткм

у % до

2011р.

Усіма видами транспорту

1807,4

74,1

714,5

66,4

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

1807,4

76,0

714,5

66,4

водним

2

2

_____________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».