Пасажирські перевезення за 2011 рік

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.         

у % до

2010р.

 млн.пас.км   

у % до

2010р.

Усіма видами транспорту

104,9

83,9

907,7

88,3

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

70,2

81,7

751,5

88,2

водним

2

120,5

2

93,5

тролейбусним

2

88,5

2

88,5

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».