Пасажирські перевезення за січень–листопад 2011 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до січня–

листопада

2010р.

 млн.пас.км

у % до січня–листопада

2010р.

Усіма видами транспорту

95,8

83,7

832,1

88,3

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

64,3

81,9

690,0

88,4

водним

2

120,5

2

93,5

тролейбусним

2

87,5

2

87,5

_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».