Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2011 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.         

у % до січня–

жовтня

2010р.

 млн.пас.км   

у % до січня–жовтня

2010р.

Усіма видами транспорту

87,1

83,9

758,3

88,6

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

58,5

81,9

629,3

88,7

водним

2

120,5

2

93,5

тролейбусним

2

88,2

2

88,2

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».