Пасажирські перевезення за 2010 рік

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.         

у % до

2009р.

 млн.пас.км   

у % до

2009р.

Усіма видами транспорту

125,0

98,6

1028,4

98,1

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

85,9

99,5

852,0

98,4

водним

2

111,4

2

111,8

тролейбусним

2

96,6

2

96,6

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».