Пасажирські перевезення за січень–червень 2010 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.        

у % до

січня–червня 2009р.

 млн.пас.км  

у % до

січня–червня 2009р.

Усіма видами транспорту

64,1

98,8

514,2

98,3

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

43,8

98,5

422,8

98,1

водним

2

123,2

2

122,8

тролейбусним

2

99,4

2

99,4

_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».