Пасажирські перевезення за січень–травень 2010 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.        

у % до

січня–травня 2009р.

 млн.пас.км  

у % до

січня–травня 2009р.

Усіма видами транспорту

54,0

99,0

425,8

97,9

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

36,6

98,7

347,5

97,5

водним

2

92,7

2

92,0

тролейбусним

2

99,8

2

99,8

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».