Пасажирські перевезення за січень–лютий 2010 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня–лютого 2009р.

 млн.пас.км

у % до

січня–лютого 2009р.

Усіма видами транспорту

20,1

96,9

176,9

107,1

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

13,6

95,6

147,6

108,7

водним

2

2

тролейбусним

2

99,6

2

99,6

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».