Пасажирські перевезення за січень 2010 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.        

у % до січня 2009р.

 млн.пас.км  

у % до січня 2009р.

Усіма видами транспорту

10,0

96,6

87,5

104,0

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

6,9

96,6

73,6

105,5

водним

2

2

тролейбусним

2

96,4

2

96,4

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».