Пасажирські перевезення за січень-грудень 2009 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.        

у % до

2008р.

 млн.пас.км  

у % до

2008р.

Усіма видами транспорту

126,8

95,3

1048,4

94,3

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

86,3

94,6

865,9

93,8

водним

2

60,3

2

60,0

тролейбусним

2

96,9

2

96,9

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».