Пасажирські перевезення за січень-листопад 2009 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня-листопада 2008р.

 млн.пас.км

у % до

січня-листопада 2008р.

Усіма видами транспорту

117,3

96,2

971,4

95,0

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

80,2

95,6

804,4

94,5

водним

2

60,3

2

60,0

тролейбусним

2

97,5

2

97,5

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».