Пасажирські перевезення за січень-вересень 2009 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня-вересня 2008р.

 млн.пас.км

у % до

січня-вересня 2008р.

Усіма видами транспорту

95,7

97,6

791,3

95,0

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

65,6

96,6

655,8

94,1

водним

2

59,5

2

59,4

тролейбусним

2

99,7

2

99,7

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».