Пасажирські перевезення за січень-серпень 2009 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня-серпня 2008р.

 млн.пас.км  

у % до

січня-серпня 2008р.

Усіма видами транспорту

84,9

97,4

700,9

94,7

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

58,5

96,6

581,6

93,8

водним

2

55,6

2

55,6

тролейбусним

2

99,2

2

99,2

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».