Пасажирські перевезення за січень-червень 2009 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня-червня 2008р.

 млн.пас.км  

у % до

січня-червня 2008р.

Усіма видами транспорту

64,8

99,1

523,0

94,4

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

44,5

99,6

431,2

93,7

водним

2

57,0

2

57,2

тролейбусним

2

98,1

2

98,1

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».