Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–листопаді 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

34963916,7

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

27594734,2

78,9

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

3557997,9

10,2

   Переробна промисловість

C

24036736,3

68,7

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

12921752,6

37,0

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

921808,0

2,6

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

3771249,7

10,8

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

488840,5

1,4

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

1470360,6

4,2

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

941735,1

2,7

 машинобудування

26-30

2526257,1

7,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та

   кондиційованого повітря

D

6735187,4

19,3

   Водопостачання; каналізація,

   поводження з відходами

E

633995,1

1,8

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.