Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–вересні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

27897845,1

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

22064578,0

79,1

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

2686250,0

9,6

   Переробна промисловість

C

19378328,0

69,5

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

10598567,6

38,0

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

744429,0

2,7

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

3077042,3

11,0

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

378108,3

1,4

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

1171259,3

4,2

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

700853,4

2,5

 машинобудування

26-30

1948415,9

7,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та

   кондиційованого повітря

D

5312421,3

19,0

   Водопостачання; каналізація,

   поводження з відходами

E

520845,8

1,9

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.