Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–травні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

15399485,4

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

11665327,4

75,8

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

1318788,3

8,6

   Переробна промисловість

C

10346539,1

67,2

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

5961094,9

38,7

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

420611,1

2,7

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

1484718,9

9,6

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

182987,2

1,2

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

453732,1

2,9

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

332066,5

2,2

 машинобудування

26-30

1148058,9

7,5

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

3454207,9

22,4

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

279950,1

1,8

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.