Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–квітні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

12287117,3

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

9038361,9

73,6

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

926704,1

7,6

   Переробна промисловість

C

8111657,8

66,0

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

4674572,5

38,0

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

352414,8

2,9

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

1163810,1

9,5

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

142774,5

1,2

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

318027,1

2,6

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

260454,4

2,1

 машинобудування

26-30

914037,6

7,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

3024529,8

24,6

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

224225,6

1,8

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.