Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

92,9

90,1

92,2

95,2

96,3

96,8

96,8

96,8

96,6

96,7

97,1

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

92,4

88,1

90,8

94,3

95,8

96,7

96,8

96,7

96,4

96,3

96,9

 

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

86,3

84,8

84,6

86,1

86,1

87,2

87,5

89,0

90,0

90,7

91,4

 

  Переробна промисловість

С

96,0

90,0

94,4

99,2

101,6

102,4

102,2

101,2

100,1

99,2

99,7

 

    з неї

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

105,9

93,5

92,6

88,6

90,0

90,5

90,8

91,2

89,4

88,6

90,7

 

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

68,0

70,1

78,1

86,7

89,5

90,6

87,4

84,4

82,8

81,7

83,4

 

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

101,7

97,6

107,3

119,7

118,5

117,8

115,8

112,5

110,7

107,9

105,9

 

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

 

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

84,7

81,2

77,7

80,3

82,9

80,5

82,6

83,0

82,9

83,3

83,0

 

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

    виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

109,1

101,1

107,4

115,7

119,3

125,1

120,4

115,6

109,6

106,7

105,9

 

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

66,2

82,6

90,1

99,2

100,3

105,5

109,3

108,8

108,6

106,4

109,6

 

    машинобудування

26-30

90,9

92,2

101,9

129,1

150,2

147,1

146,1

145,0

147,9

153,8

149,3

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря  

D

95,0

98,6

98,0

99,1

98,6

97,6

97,1

97,2

97,7

98,6

98,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.