Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січнілистопаді 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Листопад 2021

до

жовтня 2021

Листопад 2021

до

листопада 2020

Січень–листопад 2021

до

січня–листопада 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

98,5

101,2

97,1

 Добувна та переробна промисловість

B+C

98,5

102,5

96,9

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

92,7

99,1

91,4

  Переробна промисловість

С

100,9

103,9

99,7

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

103,8

107,9

90,7

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112,8

102,1

83,4

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

102,0

89,2

105,9

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,6

80,3

83,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,9

98,5

105,9

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

118,1

140,1

109,6

    машинобудування

26-30

81,2

117,0

149,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

98,7

95,2

98,3

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.