Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січніквітні 2021 року

 

(відсотків)

Код за

КВЕД-2010

Квітень 2021

до

березня 2021

Квітень 2021

до

квітня 2020

Січень–квітень 2021

до

січня–квітня 2020

Промисловість

B+C+D

92,2

106,1

95,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

92,8

106,9

94,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,5

91,1

86,1

  Переробна промисловість

С

89,5

118,1

99,2

    з неї

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

79,2

76,9

88,6

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

76,4

141,6

86,7

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

90,4

183,2

119,7

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,3

91,5

80,3

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

129,6

138,9

115,7

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

90,5

129,3

99,2

    машинобудування

26-30

122,9

371,6

129,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

89,7

102,8

99,1

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.