Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–березні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Березень 2021

до

лютого 2021

Березень 2021

до

березня 2020

Січень–березень 2021

до

січня–березня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

110,0

96,2

92,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

113,3

96,0

90,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

112,8

84,5

84,6

  Переробна промисловість

С

113,6

102,9

94,4

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

127,3

90,4

92,6

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,6

97,0

78,1

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

111,6

128,9

107,3

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,1

70,6

77,7

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

126,1

120,7

107,4

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

115,0

100,8

90,1

    машинобудування

26-30

95,8

129,4

101,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

97,8

96,9

98,0

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.