Запаси палива на 1 квітня 2021 року

 

 

 

На 1 квітня 2021р.

Приріст, зниження (–)

на 1 квітня 2021р. до

1 березня 2021р.,

у %

1 квітня 2020р.,

у %

Вугілля камяне, тис.т

2,9

к

к

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т

к

к

к

Бензин моторний, тис.т

2,8

2,9

–2,9

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

14,8

50,2

6,7

Мазути паливні важкі, тис.т

к

к

к

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,3

–11,1

–14,4

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.