Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

127

138

152

145

126

131

128

128

146

138

150

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

121

135

155

157

138

145

156

148

157

149

158

 

Промисловість

124

139

152

145

125

136

144

134

146

139

152

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

118

122

126

133

124

134

139

132

135

134

145

 

Переробна промисловість

117

136

150

143

124

136

144

133

147

139

151

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141

149

161

152

125

137

144

138

146

141

157

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

132

146

160

153

132

142

147

140

146

140

154

 

Будівництво

122

129

147

146

130

137

146

140

145

143

151

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

128

140

153

136

134

141

148

143

153

144

149

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

119

131

147

144

126

137

147

141

148

143

152

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

75

123

125

87

115

104

123

123

140

126

143

 

Інформація та телекомунікації

132

143

157

147

125

135

140

134

148

137

155

 

Фінансова та страхова діяльність

129

139

151

146

122

139

147

138

149

139

155

 

Операції з нерухомим майном

127

141

157

135

129

137

142

140

142

138

142

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

121

135

152

138

128

136

137

127

145

137

152

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

130

137

149

141

124

129

130

129

137

131

140

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138

145

158

151

126

133

135

128

141

135

154

 

Освіта

130

137

146

139

119

109

64

93

144

131

143

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

136

143

156

152

125

130

133

127

137

134

150

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

113

133

141

108

113

123

106

116

129

124

120

 

Надання інших видів послуг

139

149

165

147

133

144

155

140

148

136

135

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.